Staat u ook voor de keuze van een (nieuwe) mobiliteitskaart? Dan is deze kleinschalige themabijeenkomst echt iets voor u.

De verschillen tussen de mobiliteitskaarten zijn groot, er is écht wat te kiezen. En die keuze heeft veel impact. De kaart die voor de ene werkgever de ideale optie is, kan voor een andere werkgever veel minder geschikt zijn. Uw keuze bepaalt of de kaart geaccepteerd én gebruikt gaat worden. Ook heeft uw keuze veel invloed op de prijs die u bijvoorbeeld voor de OV-reizen betaalt – en is bepalend voor de hoeveelheid administratieve lasten. Kortom: uw keuze bepaalt of de kaart bijdraagt aan uw doelstellingen.

In deze sessie staat het keuzetraject centraal. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de kaarten? U krijgt kennis en handvatten om te bepalen wat voor uw bedrijf relevant is. Wat is noodzakelijk, wat is gewenst, wat is niet belangrijk? Denkt u hierbij aan de verantwoording van het gebruik van de kaart, de mogelijkheden voor OV-abonnementen, declaratiemogelijkheden, rapportages, koppeling aan uw HR-systeem, betalingsafspraken etc. Dit helpt u om de juiste vragen te stellen aan de kaartaanbieders én om de offertes goed te kunnen beoordelen.

Een actieve inbreng wordt gewaardeerd!

Noteer in uw agenda

BREIKERS themasessie ‘Een mobiliteitskaart kiezen’

Wanneer: dinsdag 3 oktober
Programma: 10.30 – 12.30 uur
Locatie: Vodafone, Oosterdokseiland

Aanmelden

De bijeenkomst is primair gericht op werkgevers. U kunt zich hier aanmelden voor de gratis bijeenkomst en ontvangt kort voor de bijeenkomst een bevestiging van uw inschrijving.

Als u geen werkgever uit de regio of genodigde bent, behouden wij ons het recht voor om uw inschrijving niet te honoreren. Vanzelfsprekend krijgt u hierover bericht.