Verslag van de BREIKERS Themasessie op 23 maart 2018

Ziekenhuizen hebben te maken met grote aantallen medewerkers met onregelmatige diensten en natuurlijk een grote stroom aan patiënten en bezoekers. De parkeercapaciteit is vaak ontoereikend om dit op te vangen, zeker op de dagelijkse piekmomenten. Uiteraard gaan bezoekers in dat geval voor. Maar hoe maak je een effectief parkeerbeleid voor medewerkers dat ook, voor zover mogelijk, rekening houdt met hun wensen? OLVG en Tergooi deelden hun eigen parkeerbeleid met de andere aanwezigen (VUmc, AMC, BovenIJ en RKZ).

OLVG: Niet parkeren? Hogere kilometervergoeding

OLVG bedacht een interessante optie voor medewerkers die nog wel intern moet worden goedgekeurd: ‘We hebben net een voorstel gedaan aan de Raad van Bestuur: geef medewerkers die vrijwillig afzien van de parkeervoorzieningen bij het ziekenhuis een hogere woon-werkvergoeding van 18 ct/km (in plaats van de in de cao afgesproken 8 ct). Dit is een interessante optie voor mensen voor wie het ov een goed alternatief is. Als compromis bieden we er dan een strippenkaart bij voor 5 keer gratis parkeren. Deze regeling geldt overigens alleen voor dagdiensten, we willen niet dat mensen zich ’s avonds onveilig voelen.’ Er zitten meer haken en ogen aan deze regeling getuige de vragen van andere ziekenhuizen: ‘Moedig je dan niet aan dat mensen toch met de auto komen, elders parkeren en tegelijk die hogere vergoeding pakken?’ OLVG: ‘Lastig want als werkgever ben ik blij met de vrijgekomen parkeerruimte, maar als we een goede buur willen zijn, is dit natuurlijk niet handig.’

Andere tips van het OLVG:

 • Voer abonnementen voor medewerkers in tegen laag tarief, dit zorgde bij ons voor 500 minder parkerende medewerkers Hanteer de straatparkeertarieven van de gemeente rond de vestiging, dit is geloofwaardig richting patiënten en bezoekers
 • Denk in kansen en ga de discussie in de organisatie aan
 • En de belangrijkste: ontwikkel een samenhangende mobiliteitsvisie

Tergooi: betaald parkeren tegen gedifferentieerde parkeertarieven

Tergooi gaat van 2 locaties naar 1 locatie met beperkte parkeercapaciteit. Er komt een parkeergarage voor medewerkers met als voorwaarde dat het personeel gaat betalen om daar te parkeren, om zo bij te dragen aan de kosten van de bouw en exploitatie. Dit staat op gespannen voet met de al lage kilometervergoeding van 8 ct/km en het feit dat parkeren nu gratis is.

Om tot een acceptabel beleid te komen, moesten ze keuzes maken over gedifferentieerde parkeertarieven en een voorkeursbehandeling voor nachtwerkers. Daarnaast is gekeken naar de parkeertarieven van ziekenhuizen in de omgeving.
Uitgangspunten van het conceptbeleid:

 • Iedere medewerker betaalt voor parkeren, behalve vrijwilligers
 • Parkeerkosten zijn hoogstens 40 euro per maand
 • Betalen per tijdseenheid
 • Parkeertarief afhankelijk van woon-werkafstand (40 km max): hoe minder ov-alternatief, hoe minder je betaalt voor parkeren. Hoe dichterbij je woont, hoe hoger het tarief.
 • Fietsbeloning voor medewerkers in loondienst, hoogte hangt af van afstand
 • Stimuleren ov via vergoeding, korting, ov-pas?

Tips van Tergooi:

 • Begin met het zoete (zoals een fietsbeloning)
 • Zorg voor draagvlak: wat vinden mensen acceptabel? Maak het beargumenteerbaar: medici betalen ook, differentiatie in tarieven.

Rode Kruis Ziekenhuis: samenwerken met andere afdelingen

‘Wij willen heel graag betaald parkeren invoeren vanuit duurzaamheidsoogpunt en vanwege parkeerproblemen. Het is voor mij wel een eye-opener dat we ook met ‘zoete’ maatregelen kunnen proberen om het parkeren te verminderen, en daarvoor vanuit facilitair de samenwerking te zoeken met andere afdelingen zoals P&O en milieumedewerkers. Dat ga ik zeker doen naar aanleiding van deze sessie.’ Voorbeelden van ‘zoete’ maatregelen passeren de revue, zoals het BovenIJ dat een enthousiast ontvangen pilot doet met e-bikes van Urbee. Het VUmc heeft NS Business Cards beschikbaar heeft dienstreizen. Het OLVG heeft ‘geeffietsen’ voor mensen die binnen een straal van 7 kilometer wonen. Zij krijgen een fiets in ruil voor het inleveren van hun reiskostenvergoeding. Het AMC heeft een pilot lopen met deelauto’s van Greenwheels voor zakelijke reizen, bij VUMC kunnen medewerkers hier de deelauto’s van ConnectCar voor gebruiken. Verder is een nieuw parkeerbeleid vooral ook een kwestie van een lange adem (het duurt soms zelfs jaren) en doorzettingsvermogen, vanwege de complexiteit en gevoeligheden rond het onderwerp.

Conclusie: beïnvloed zowel vraag- als aanbodkant

Gespreksleider Tobias van den Briel van BREIKERS sluit af met de conclusie dat het voor een efficiënt parkeerbeleid noodzakelijk is om tegelijkertijd de vraag- en aanbodkant te beïnvloeden. Aan de vraagkant met maatregelen die fietsen, ov en carpoolen stimuleren. En aan de aanbodkant door bijvoorbeeld meer parkeerplaatsen te realiseren of te huren en efficiënter gebruik te maken van de parkeerruimte die er is (bijvoorbeeld door het invoeren van gedifferentieerde parkeertarieven en parkeerrestricties). Met enquêtes en scans is een inschatting te maken van de parkeervraag en het potentieel onder medewerkers om anders te reizen.