Wat betekent Smart Mobility in Amsterdam?

Amsterdam groeit en zal de komende jaren zeker blijven groeien. Die groei zet in de stad de leefbaarheid en bereikbaarheid onder druk. In het Actieprogramma Smart Mobility wordt aan oplossingen gewerkt, samen met bedrijven en kennisinstellingen. In een korte video leggen betrokkenen uit wat het actieprogramma inhoudt en wat het kan betekenen voor Amsterdam, zijn ondernemers en bewoners. Het filmpje gaat kort in op: Internet of Things, real-time inzicht door data, Mobility as a Service en zelfrijdende voertuigen.