15 mei: infosessie werkzaamheden N200

Na de zomer starten de werkzaamheden aan de Haarlemmerweg. De N200 krijgt van Halfweg tot in Amsterdam een grondige opknapbeurt. Er vindt groot onderhoud aan de weg en dijk plaats, er worden nieuwe drinkwatertransportleidingen aangelegd, er komt een nieuwe brug bij Halfweg en er wordt een ecopassage aangelegd. De Haarlemmerweg verandert vanaf de Seineweg in Amsterdam in een stedelijke weg, met een brede middenberm met bomen en een maximumsnelheid van 50 km/u. De werkzaamheden duren tot eind 2019.

Hinder voor forenzen: gemiddeld 15 minuten extra reistijd

Weggebruikers van de N200 krijgen in deze periode te maken met gemiddeld 15 minuten extra reistijd bovenop de reguliere reistijd. Dit gemiddelde hangt af van de aard van de werkzaamheden en het seizoen. de verwachting is dat de hinder zich niet beperkt tot de N200 zelf, ook de omliggende wegen in bijvoorbeeld Amsterdam Nieuw West, Westpoort en Halfweg krijgen te maken met meer drukte.

Informatiebijeenkomst

Dinsdagmiddag 15 mei van 16.30 – 17.30 uur organiseren BREIKERS en Rijkswaterstaat een bijeenkomst voor alle werkgevers die te maken krijgen met deze werkzaamheden. Je bent daarbij van harte welkom. Tijdens deze bijeenkomst informeren we je over de werkzaamheden en over de diverse oplossingsrichtingen waar je als bedrijf aan kunt denken om de hinder voor medewerkers tijdens de werkzaamheden te beperken.

Je kunt je per mail aanmelden bij BREIKERS Coach Tobias van den Briel.