Werkgeversinitiatief BREIKERS groeit door

Met ruim 20 nieuwe deelnemers waaronder Schiphol Group, Colliers International, Rituals en UWV, is BREIKERS 2018 goed begonnen. Met elkaar zijn de huidige 184 deelnemers van BREIKERS nu al goed voor zo’n 8700 dagelijkse spitsmijdingen in de Metropoolregio Amsterdam.

Vertragingsvrij én schoon

BREIKERS zet zich opnieuw in om werkgevers te ondersteunen en faciliteren op weg naar een vertragingsvrij én schoon 2020 en wordt daarbij gesteund door werkgeversorganisaties ORAM en VNO-NCW Metropool Amsterdam. “Duurzaamheid en het terugdringen van CO2 uitstoot is een aspect dat bij steeds meer werkgevers hoog op de agenda staat en dat ook heel effectief kan worden geïntegreerd in een mobiliteitsbeleid,” aldus programmaregisseur van BREIKERS, Frank Steijn. De verschillende BREIKERS Coaches die actief zijn in de MRA spelen een cruciale rol in dit proces. Zij staan werkgevers bij met advies rond de invulling van hun mobiliteitsbeleid.

“Werkgeversinitiatief BREIKERS is in 2015 gestart als onderdeel van het programma Beter Benutten MRA en krijgt nu een vervolg in het programma Slimme en Duurzame mobiliteit”, zegt programmamanager Nick Verveen. “Een goede ontwikkeling, want BREIKERS beweegt werkgevers om hun werknemers anders te laten reizen. En met succes! Werkgevers zijn daarmee een belangrijke schakel in het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid in de MRA”.

BREIKERS netwerk

Meer dan ooit speelt de netwerkfunctie van BREIKERS een belangrijke rol. Dat betekent in de eerste plaats dat alle kennis en ervaring die BREIKERS deelnemers de afgelopen jaren hebben opgedaan, zoveel mogelijk ter beschikking wordt gesteld aan andere werkgevers die net starten met investeren in schoon en vertragingsvrij te reizen. Zowel online, via bijvoorbeeld de marktplaats op wijzijnbreikers.nl, als offline, met cafés en themabijeenkomsten, zal BREIKERS de uitwisseling van kennis en ervaringen zoveel mogelijk faciliteren. Een greep uit de activiteiten die op de agenda staan de komende tijd:

  • 30 mei: BREIKERS café in samenwerking met mede-initiatiefnemer VNO-NCW op locatie bij Circl op de Zuidas. Het café staat in het teken van duurzaamheid en verschillende cases van werkgevers komen aan bod.
  • 3 juli: BREIKERS Café over gedragsverandering, waarbij met experts en via best practices verder wordt ingezoomd op effectieve werkwijzen en oplossingen om daadwerkelijk een gedragsverandering tot stand te brengen bij medewerkers.

Bron: Beter Benutten