Alles wat je moet weten over thuiswerken

Tijdens de coronacrisis zijn we met z’n allen verplicht thuis gaan werken en hebben we in korte tijd ervaren hoe dat werkt en of het bevalt. Voor de één was het een prima ervaring, de ander werkt liever op kantoor. Nu meer mensen weer terug naar het werk kunnen, is dit het moment om te kijken wat we hebben geleerd van deze nieuwe manier van werken.

Er is een groot aantal medewerkers dat het thuiswerken graag, voor een paar dagen per week, wil voortzetten. Dat heeft zeker voordelen: voor de werknemers, voor de werkgever en ook voor de omgeving. Hier vind je antwoord op vragen als: Ben je als werkgever verplicht om het thuiswerken toe te staan? Wat zijn de voordelen? En waar moet je even extra aandacht aan geven.

Is thuiswerken een recht?

Nee. De Wet Flexibel Werken regelt dat een individuele werknemer een verzoek kan doen om aanpassing van arbeidsduur, werktijd en arbeidsplaats. Elke werknemer, die minimaal een halfjaar (26 weken) bij een werkgever in dienst is, kan zo’n verzoek doen, de motivatie maakt niet uit. De werkgever kan een verzoek afwijzen, maar moet hiervoor een goede reden hebben. Als je niet reageert op het verzoek, wordt het automatisch toegekend. De Wet Flexibel Werken geldt niet voor werkgevers met minder dan 10 werknemers. Als werkgever van een klein bedrijf kun je dus altijd een verzoek tot thuiswerken afwijzen, zonder reden.

Hier moet je op letten

Als werkgever ben je op grond van de Arbowet verantwoordelijk voor de inrichting van de werkplek en materialen waarmee je arbeid laat verrichten. Dit geldt ook voor de werkplek thuis. Je moet er dus voor zorgen dat je werknemer die structureel één of meerdere dagen per week thuiswerkt, de werkplek op orde heeft, net zoals je ook verantwoordelijk bent voor de werkplekken op kantoor.

Thuiswerkovereenkomst

Voordat je als werkgever overgaat tot het inrichten van de werkplek, doe je er goed aan om een thuiswerkovereenkomst met de medewerker af te sluiten. Daarin moet ten minste staan dat de medewerker één dag per week thuis zal werken.

Waarom thuiswerken stimuleren?

Medewerkers noemen deze positieve argumenten:

  • Geen reistijd, niet meer in de file staan
  • Geconcentreerder kunnen werken
  • Efficiënter gebruik van tijd
  • Betere balans werk/privé
  • Minder stress

Werkgevers ervaren dat:

  • Medewerkers zich (nog) meer verantwoordelijk voelen dat er goed werk geleverd wordt
  • Medewerkers zich meer gewaardeerd voelen door het vertrouwen dat ze krijgen
  • Er meer rust en ruimte is op de werklocatie
  • De parkeerdruk vermindert
  • Thuiswerken een positieve invloed heeft op het ziekteverzuim

Daarbij draagt thuiswerken zichtbaar bij aan een betere bereikbaarheid van de regio, een minder drukke spits, minder ongelukken en een schone(re) lucht.

Fiscale regelingen & gerichte vrijstelling

Gelukkig zijn er fiscale regelingen die ervoor zorgen dat het stimuleren van thuiswerken ook aantrekkelijk is voor de werkgever. De fiscale regelingen vallen onder de werkkostenregeling (WKR) en daarbij onder de zogenaamde gerichte vrijstellingen. Gerichte vrijstellingen gaan niet ten koste van de vrije ruimte uit de WKR en kunnen belastingvrij worden vergoed.

Meer Weten?

Vrije ruimte in werkkostenregeling in 2020 omhoog van 1,7% naar 3%

Vroeger mocht je je medewerkers € 1.815 geven om de thuiswerkplek in te richten. Inmiddels is deze regeling achterhaald en gelden alleen nog de regels van de Werkkostenregeling. Veel vergoedingen voor thuiswerken drukken niet op de vrije ruimte. Die extra vrije ruimte kun je bijvoorbeeld wel gebruiken voor een onkostenvergoeding.

Vanwege de coronacrisis is de vrije ruimte in de werkkostenregeling eenmalig en tijdelijk – t/m 31 december 2020 – verhoogd van 1,7 naar 3% over de eerste € 400.000

Scroll naar top