De winst van hybride werken en duurzaam reizen

De coronapandemie veranderde ons mobiliteitsgedrag ingrijpend. Veel mensen werken en studeren nog steeds (deels) thuis. En dat bevalt vaak best goed. Uit onderzoek onder ruim 7.500 werknemers in de Metropoolregio Amsterdam blijkt dat de helft graag 2 tot 3 dagen per week thuis wil blijven werken. Zij beoordelen thuiswerken met een 7.4 gemiddeld.

Overheden, werkgevers, onderwijsinstellingen en vervoerders zijn dan ook al actief aan de slag met hybride werken en duurzaam reizen. Dat is goed nieuws voor de bereikbaarheid én het klimaat. Want thuiswerken en duurzaam reizen betekent minder CO2-uitstoot en schonere lucht, maar ook tijdswinst, efficiënter werken en minder reisstress voor werknemers. Deze winst willen we vasthouden voor de toekomst.

Om deze trend vast te houden en ons mobiliteitsgedrag structureel te verduurzamen hebben we in de Metropoolregio Amsterdam de volgende afspraken gemaakt:

  1. We werken zoveel mogelijk thuis, tenzij het niet anders kan;
  2. Tot 15 km kilometer woon-werkafstand reizen we bij voorkeur actief, dus we wandelen of fietsen;
  3. Boven de 15 km reizen we zo veel mogelijk buiten de spits, met e-bike, (deel)auto of ov.

Werkgevers ondertekenen overeenkomst

Ruim 20 werkgevers in de MRA zijn al aan de slag om deze afspraken over flexibel (thuis)werken en slim reizen in te voeren. Dit zijn aansprekende werkgevers als ABN AMRO, Royal Schiphol Group, Loyens & Loeff, gemeente Amsterdam en provincie Noord-Holland. Deze werkgevers hebben allemaal de Overeenkomst flexibel (thuis)werken en slim reizen ondertekend. Bij de invoering van deze afspraken staan ze er niet alleen voor: werkgevers die meedoen, hebben recht op gratis hulp van ervaren mobiliteitsconsultants van werkgeversplatform Breikers. Ook brengt Breikers werkgevers samen om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.

In 2021 is het doel zoveel mogelijk werkgevers in de MRA de afspraken in de overeenkomst ondertekenen en invoeren, zodat steeds meer werknemers in staat zijn om flexibel (thuis) te werken en slim te reizen. Breikers en de regionale mobiliteitsplatforms, zoals IJmond, Groot Schiphol en Zuidoost Bereikbaar, gaan hiervoor actief werkgevers benaderen.

Afspraken met het onderwijs

Amsterdamse schoolbesturen, schoolleiders en leraren kunnen terecht bij het nieuwe Servicecentrum Onderwijs. Breikers ondersteunt vanuit het servicecentrum onderwijsinstellingen op gebied van Mobiliteit & Bereikbaarheid. Doel is om het reizen door medewerkers van en naar de onderwijslocaties in de toekomst aangenamer, gezonder, sneller, duurzamer, veiliger, slimmer, ….. kortom beter te maken. Hiermee wil de gemeente het voor (potentiële) leraren aantrekkelijker maken om te werken in Amsterdam. In een later stadium zal mogelijk ook een Service Centrum Zorg worden gestart. Lees hier over de Maatwerkafspraken onderwijs en Veilig OV Amsterdam.

Meer weten?

Alle activiteiten en afspraken over flexibel (thuis)werken en slim reizen in de MRA maken onderdeel uit van de Uitvoeringsagenda 2021 van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Deze uitvoeringsagenda bevat alle projecten die de komende jaren zorgen voor een betere bereikbaarheid en een slimmere en schonere mobiliteit. Meer weten over flexibel (thuis)werken en slim reizen? Op online platform Zowerkthet.nl vind je handige tips, tools en voorbeelden. Of bekijk de video ‘Routekaart Mobiliteit werkgevers‘ over de afspraken in de Amsterdams regio.

Of meld je direct aan voor een kennismaking!

Scroll naar top