Even voorstellen: BREIKERS Coach Rik van Huik

In welk gebied werk jij als BREIKERS Coach?

‘Ik assisteer bij BREIKERS deelnemers in verschillende gebieden van de MRA; uiteraard in Amsterdam zelf (Noord, West, Zuidoost), maar ook van IJmond tot Lelystad.’

Wat doe je als coach, waar mogen organisaties je voor benaderen?

‘Ik sta klaar om jouw huidige mobiliteitssituatie en potentie voor slim en duurzaam reizen te visualiseren, als uitgangspunt voor visie en strategie.’

Heb je een specifieke expertise?

‘Tijdens mijn studie in duurzaam ondernemen en innovatie heb ik mij gespecialiseerd in zakelijke deelmobiliteit.’

Wat is je ambitie als BREIKERS Coach?

‘Mijn ambitie is om zoveel mogelijk bij te dragen aan emissiereductie van broeikasgassen afkomstig van het reizen naar, van en voor het werk in de MRA.’

Waar ben je trots op als het gaat om wat je bereikt hebt als BREIKERS Coach?

‘Ik ben trots op het ‘portfolio’ aan diagrammen en grafieken dat ik voortdurend ontwikkel om essentiële mobiliteitsdata inzichtelijk te maken.’