GEFELICITEERD!
Jouw organisatie is een stap dichter bij een nieuw en duurzaam mobiliteitsbeleid.

Plan van aanpak

Wij helpen je kosteloos met het opstellen van een plan van aanpak gebaseerd op feiten, cijfers, nieuwe oplossingen en wensen. Daarbij zullen in grote lijnen de hieronder genoemde stappen worden gevolgd. Deze stappen zijn een leidraad, er is uiteraard op alle vlakken ruimte voor maatwerk.

Advies op maat

Breikers stelt hiervoor 40 gratis advies- / begeleidingsuren ter beschikking. Denk hierbij aan workshops, een postcodescan, tips, uitleg, fiscaaladvies etc.)
Uiteraard verwachten wij dat deelnemende organisaties zich naar vermogen in zullen zetten om het plan van aanpak mee op te stellen en dit vervolgens ook daadwerkelijk zoveel mogelijk tot uitvoering brengen.

In 6 stappen naar concreet resultaat.

Stap 1: kennismaking en eerste verkenning
We bespreken de bedrijfsactiviteiten, de omvang, de huidige mobiliteitssituatie, de motieven bekijken of de Breikers aanpak bij jouw organisatie past.

Stap 2: 0-meting
We maken een 0-meting van het huidige mobiliteitsbeleid. Dit doen we met onze interactieve mobiliteitsscan. We brengen we in kaart van welke regeling(en) werknemers gebruikmaken, waar werknemers vandaan komen en hoe ze naar, van en voor het werk reizen. 

Met de scan ontdek je vervolgens bijna spelenderwijs wat de impact is van nieuwe maatregelen op jouw organisatie.

Stap 3: Inspiratiesessie
Tijdens de inspiratiesessie die gehouden wordt voor alle stakeholders komen succesvolle voorbeelden uit de praktijk aan bod en is er ruimte voor discussie over de te varen koers.

Stap 4: (Concept) verbeterplan
We ontwikkelen een plan van aanpak dat toekomst-bestendig is en optimaal aansluit op de wensen en mogelijkheden van jouw organisatie. Het plan bevat heldere doelen, acties en tijdspad. Hierbij is ook de nodige aandacht voor de veranderkundige aspecten:.

Stap 5: Implementatie
Tijdens de implementatie kunnen de Breikers consultants ondersteuning verlenen. Bijvoorbeeld bij het selecteren van leveranciers of bij de interne communicatie.

Stap 6: evaluatie en follow up
Na een half jaar evalueren we of het nieuwe mobiliteitsbeleid naar wens is en hoe het staat met eventueel nog openstaande acties. Daar waar nodig of gewenst kunnen we dan aanvullende ondersteuning bieden.

Tijdsbesteding, doorlooptijd en kosten

De doorlooptijd van bovenstaande stappen is circa 8 weken. De duur van de implementatie varieert uiteraard, afhankelijk van de door te voeren maatregelen. In de regel is er sprake van een gefaseerd plan, met korte en lange termijn acties.

Het Breikers netwerk

Je wordt onderdeel van het Breikers netwerk van meer dan 250 grote werkgevers in de Amsterdamse regio die zich inzetten voor duurzame mobiliteit.

We organiseren (digitale) netwerkbijeenkomsten rond actuele thema’s en ontwikkelingen en voor het delen van ervaringen. Maar ook voor het gezamenlijk ontwikkelen van initiatieven en het aanpakken van knelpunten. Zo blijven we in de regio volop in beweging.

 

Scroll naar top