In 6 stappen naar flexibel (thuis)werken en slim reizen

Plan van aanpak

Breikers helpt jouw organisatie door middel van het opstellen van een Plan van Aanpak. Daarbij zullen in grote lijnen de hieronder genoemde stappen worden gevolgd. Deze stappen zijn een leidraad, er is op alle vlakken ruimte voor maatwerk.

Werkzaamheden en kosten

Breikers stelt hiervoor 40 gratis adviesuren ter beschikking.

Uiteraard verwachten wij hierbij dat deelnemende organisaties zich naar vermogen in zullen zetten om het Plan van Aanpak in overleg op te stellen en daadwerkelijk te realiseren.

In 6 stappen naar concreet resultaat.

Stap 1: kennismaking en eerste verkenning
We bespreken de bedrijfsactiviteiten, de omvang, de huidige mobiliteitssituatie, de motieven bekijken of de Breikers aanpak bij jouw organisatie past.

Stap 2: 0-meting
We maken een 0-meting van het huidige mobiliteitsbeleid. Van welke regeling(en) maken werknemers gebruik. Waar komen werknemers vandaan en hoe reizen ze naar, van en voor het werk.

Stap 3: Inspiratiesessie
Tijdens de inspiratiesessie die gehouden wordt voor alle stakeholders komen succesvolle voorbeelden uit de praktijk aan bod en is er ruimte voor discussie over de te varen koers.

Stap 4: (Concept) verbeterplan
We ontwikkelen een plan van aanpak dat toekomst-bestendig is en optimaal aansluit op de wensen en mogelijkheden van jouw organisatie. Het plan bevat heldere doelen, acties en tijdspad. Hierbij is ook de nodige aandacht voor de veranderkundige aspecten:.

Stap 5: Implementatie
Tijdens de implementatie kunnen de Breikers consultants ondersteuning verlenen. Bijvoorbeeld bij het selecteren van leveranciers of bij de interne communicatie.

Stap 6: evaluatie en follow up
Na een half jaar avalueren we of het nieuwe mobiliteitsbeleid naar wens is en hoe staat het met de nog openstaande acties. Daar waar nodig of gewenst kunnen we aanvullende ondersteuning bieden.

Tijdsbesteding, doorlooptijd en kosten

De doorlooptijd van de stappen 1 tot en met 4 is circa 8 weken. De duur van de implementatie varieert uiteraard, afhankelijk van de door te voeren maatregelen. In de regel is er sprake van een gefaseerd plan, met korte en langere termijn acties.

Het Breikers netwerk

Je wordt onderdeel van het Breikers netwerk van meer dan 250 grote werkgevers in de Amsterdamse regio die zich inzetten voor duurzame mobiliteit. We organiseren netwerkbijeenkomsten rond actuele thema’s en ontwikkelingen en voor het delen van ervaringen. Maar ook voor het gezamenlijk ontwikkelen van initiatieven en het aanpakken van knelpunten. Zo blijven we in de regio volop in beweging.

Scroll naar top