Gezocht – Projectleider Werkgeversaanpak

Uitdagende nieuwe opdracht op kruispunt van duurzame mobiliteit, overheid en bedrijfsleven

In het kort
Breikers werkt in opdracht van het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB). Dat is een programma van rijk en regio bedoeld om de Amsterdamse metropool bereikbaar en leefbaar te houden, ook als we fors blijven groeien. Binnen dat programma is er behoefte aan een projectleider die de werkgeversaanpak coordineert en aanstuurt. Naast Breikers, die zich richt op 1-op-1 advies van individuele werkgevers, is die werkgeversaanpak ook onderdeel van diverse gebiedsprogramma’s (IJmond, Haarlem, Schiphol, Zuidas en Amsterdam Zuidoost). Als projectleider ben je spin in het web, weet je de lat hoog te leggen, zorg je voor afstemming en de uitwisseling van best practices, en zet je kansen om in actie. Een van die kansen is dat onze mobiliteit door Corona drastisch is veranderd. Jij levert het komende jaar een belangrijke bijdrage in het vasthouden van deze gedragsverandering.

Taken
De projectleider pakt de afspraken uit de intentieverklaring op en zorgt in samenwerking met Breikers voor aansprekende voortgang. Daarbij gaat hij/zij in gesprek met individuele grote werkgevers en werkt hij/zij een benaderingsstrategie uit voor het MKB. Zo ontstaat een olievlekwerking vanuit de intentieverklaring met een steeds grotere groep bedrijven die zich hierbij aansluit. De projectleider zorgt voor het ontstaan van communities waarbij bedrijven van elkaar kunnen leren, daar waar dat nog niet vanzelf gaat. Daarbij kan het gaan om webinars, of om fysieke bijeenkomsten wanneer dit (weer) mogelijk is. Breikers ondersteunt vervolgens de werkgevers bij het formuleren van doelen en aanpakken.

In hoofdzaak werkt de projectleider volgens de gebiedsindeling van SBaB. Daarbij organiseert hij/zij de verbinding tussen gebieden Zuidas, ZO-Amsterdam, Schiphol, Haarlem, IJmond en Almere. Later kan dat worden uitgewerkt naar Amsterdam Noord en West, eventueel Centrum, alsmede naar Zaanstad en andere knelpunten in de regio. Hij/zij organiseert een samenhangende benadering waarbij gebiedsorganisaties leren van elkaar en elkaar helpen. Met een duidelijke positie voor Breikers als uitvoeringsorganisatie en het landelijke platform Zowerkthet.nl. Breikers helpt om tot werkbare en effectieve afspraken op gebiedsniveau te komen en ondersteunt individuele werkgevers.
De projectleider zorgt ervoor dat de ontwikkelingen in de werkgeversaanpak worden gemonitord en rapporteert hierover richting het programmamanagement SBaB. Hieruit ontstaan ook kansen en initiatieven voor continue verbeteringen.

Vereisten
Ervaring met omgevingsmanagement waarbij bedrijfsbenadering een essentieel element is.
Inzet 2 dagen per week.

Reacties kunnen naar Kai Feldkamp (k.feldkamp@xtnt.nl), projectleider voor de Korte Termijn aanpak Corona van SBAB.
Reageren kan tot 25 november.

INTERESSANT? DEEL DIT ARTIKEL GERUST MET JOUW NETWERK!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Scroll naar top