ABN AMRO: minder autokilometers door elektrische fietsen

Een duurzaam, flexibel en transparant mobiliteitsbeleid ontwikkelen, dat is het doel van het programma Mobiliteitsmix van ABN AMRO. Ter voorbereiding op de implementatie van het nieuwe beleid heeft de bank in 2015 ervaring opgedaan met vier pilots. Een ervan is de pilot met elektrisch fietsen.

Lysbeth van Silfhout is programmamanager van Mobiliteitsmix: “Na uitgebreid marktonderzoek naar duurzaamheidsmaatregelen, concludeerden we dat er drie draaiknoppen zijn met betrekking tot duurzaam reizen; autokilometers, parkeren en keuzemogelijkheden. Een van de belangrijkste interventies voor het reduceren van autokilometers is het stimuleren van andere vervoersvormen. Door medewerkers die niet te ver van hun werkplek wonen aan te moedigen vaker de fiets te gebruiken, verlagen de autokilometers en daarmee ook het gebruik van fossiele brandstoffen.

De maatregel

De pilot met elektrisch fietsen is in juli 2015 van start gegaan en duurde drie maanden. In het hele land werden fietsen geplaatst, waarvan het grootste gedeelte in Amsterdam. “Van de 18.000 werknemers werkt ongeveer de helft van ons personeel in de regio Amsterdam, daarom werden hier zo’n 20 fietsen geplaatst.”

Iedereen kon zich aanmelden voor de fietspilot. De bank stelde vervolgens twee groepen samen. De eerste groep bestond uit medewerkers die maximaal 15 kilometer van hun werkplek woonden. Zij kregen de beschikking over een gewone elektrische fiets. De tweede groep medewerkers woonden tussen de 15 en 40 kilometer van hun werkplek en kregen een supersnelle elektrische fiets (en verplichte fietshelm) aangeboden.

Iedere medewerker kreeg via de estafettemethode de kans zijn fiets ongeveer twee weken uit te proberen. Nadat de eerste fietser twee weken op de fiets had gereden, was een volgende medewerker twee weken aan de beurt. Bij de overdracht werd de fiets afgesteld voor de nieuwe gebruiker en de ketting en remmen gecontroleerd.

Verwachte resultaat

Naast het opdoen van eerste ervaringen met elektrisch fietsen, was de pilot ook een mooie start van de dialoog over het door ABN AMRO gevoerde mobiliteitsbeleid. De leerervaringen kon de bank direct verwerken in het nieuwe beleid.

Uiteindelijk kreeg ABN AMRO 342 aanmeldingen binnen van medewerkers die geïnteresseerd waren in de pilot met elektrisch fietsen. De bank selecteerde uit alle aanmeldingen 83 deelnemers. Zij gaven de pilot na afloop een gemiddeld rapportcijfer 8,5.

Van Silfhout weet wel waarom deze maatregel zo succesvol is. “De fietsen zijn fantastisch en toveren een glimlach op het gezicht van onze medewerkers. De communicatie rond de pilot was goed en we beschikten al over de nodige faciliteiten, zoals stallingen, lockers en douches.”

Na de zomer van 2016 start de implementatie van het nieuwe beleid. Voordat de bank hiermee van start kan, moeten eerst alle faciliteiten op orde zijn. “Denk daarbij aan uitbreiding van fietsenstallingen en daardoor ook het opofferen van parkeerplekken. Maar ook het aanbieden van douches en kluisjes op de verschillende locaties.”

De projectleider sluit af met een tip voor organisaties die ook een dergelijke maatregel overwegen. “Laat je medewerkers de fiets twee weken ervaren, dat is de beste manier om mensen enthousiast te maken. En we overwegen de fietsers een keer per maand een gratis OV- of treinkaart aan te bieden, zodat ze bij slecht weer de fiets een dag thuis kunnen laten staan.”