ALD over flexibel werken: laptop voor medewerkers, training voor managers

Medewerkers van leasemaatschappij ALD Automotive wilden graag thuis kunnen werken. Zij kregen daarom allemaal een eigen laptop wat hen volgens HR manager Danielle Kruger helpt om vertragingsvrij te kunnen reizen: “medewerkers kunnen de spits mijden door eerst thuis hun mail weg te werken. Met name het feit dat ze kunnen kiezen tussen wel of niet in de file staan, ervaren ze als positief.” ALD gebruikte het BREIKERS Mobiliteitsfonds om leidinggevenden te helpen de omslag naar flexibel werken te maken.

Great Place to Work
Vorig jaar liet ALD de organisatie Great Place to Work onderzoeken wat medewerkers vinden van hun werk. “Daarbij zijn drie waarden belangrijk: vertrouwen, trots en plezier. Die zijn direct gerelateerd aan de prestaties van onze medewerkers: zit het met die waarden goed, dan gaat het met ALD ook goed. We eindigden meteen op de lijst van Best Workplaces!”

ALD Anywhere: thuiswerken mag maar hoeft niet
Twee jaar geleden richtte ALD hun hele pand opnieuw in: open en transparant, met flexibele werkplekken en verschillende soorten ruimtes voor diverse werkzaamheden. “Uit de meting van Great Place to Work bleek dat medewerkers ook graag de mogelijkheid willen hebben om thuis te werken, vandaar dat we zijn gestart met ALD Anywhere: iedereen kreeg in januari een eigen laptop zodat je overal kunt werken. Dat blijkt met name thuis te zijn maar ook op andere plekken in ons pand zoals de kantine. We gebruiken ons pand nu flexibeler. Uit de enquête die we pas hielden, blijkt dat medewerkers het vooral waarderen dat wij ze zelf de keuze laten om thuis of op kantoor te werken. We leggen niks op: je mag thuiswerken maar het hoeft niet. We hebben Leidende Principes in plaats van regels: met je leidinggevende maak je afspraken over het thuiswerken. Ons doel is namelijk niet minder ruimtegebruik maar een ‘great place to work’ zijn.”

Leidinggevenden ondersteunen bij cultuuromslag
Belangrijk bij de overgang naar flexibeler werken is dat je met name je leidinggevenden hierbij moet ondersteunen, aldus Danielle: “Een kleine groep managers vond deze cultuuromslag van aanwezigheid naar outputgericht werken best lastig en had moeite met het loslaten van de controle. ‘Ik weet niet wat ze thuis doen.’ De oplossing? Vooral veel erover praten samen: wat zijn de belemmeringen om medewerkers thuis te laten werken? Hoe geef je dat vorm? Waar heb je moeite mee? We gaven workshops, HR voerde gesprekken met leidinggevenden en het onderwerp stond maandelijks op de agenda van het managementoverleg. Coachingsgesprekken volgen nog, evenals intervisie onder begeleiding zodat we bijvoorbeeld kunnen oefenen in het geven van feedback en van elkaar kunnen leren.

Bijdrage uit BREIKERS Mobiliteitsfonds
Voor het bekostigen van de training van managers in leiding geven aan flexwerkers, maakte ALD dankbaar gebruik van een bijdrage uit het BREIKERS Mobiliteitsfonds. “De bijdrage vormt een extra stimulans om iets uit te voeren wat je wel van plan bent maar wat je niet hebt gebudgetteerd. We dienden een business case in met onze plannen om mensen uit de auto te krijgen. Ik vind het Mobiliteitsfonds echt een aanrader want het aanvragen werkt ook nog eens heel laagdrempelig.”

Vitaliteit is volgende uitdaging
Na het invoeren van flexibel werken, richt ALD haar pijlen op vitaliteit binnen onze organisatie. “Hiermee koppelen we ALD Vitality ook aan Great Place to Work. Voor een vitale organisatie zijn vitale medewerkers nodig. Daarom lieten we een gezondheidsonderzoek doen met onder andere een vragenlijst, een medewerkers ’APK’ en een gesprek met een gezondheidscoach. Uit de rapportage bleek dat we met z’n allen onvoldoende bewegen. We bekijken nu welke acties we hieraan gaan koppelen om mensen in beweging te krijgen. Zo laten we onderzoeken wat de fietspotentie is binnen ALD en kijken we hoe we meer medewerkers op de fiets kunnen krijgen. We bieden al de mogelijkheid om een speedbike te leasen naast de leaseauto. En we hebben een pool met speedbikes en e-bikes op kantoor staan. Maar die worden voornamelijk even getest om klanten die daar belangstelling voor hebben uit eigen ervaring erover te kunnen adviseren. Niet zozeer om er echt mee naar huis of naar een afspraak te fietsen. We zijn natuurlijk wel een echt leasebedrijf met veel autoliefhebbers, dat maakt het lastiger om ze uit de auto te krijgen. We bieden het aan en het feit dat het kan, geeft al een goed gevoel maar nu moeten we het gebruik zien te stimuleren.”