Tata Steel: Tunnel dicht? Fiets blijkt prima alternatief

Tata Steel kreeg maar liefst 1.000 van hun 9.000 medewerkers op de fiets, vertelt directeur Outbound Logistiek Pieter van Tongeren enthousiast in dit Vertragingsvrij 2020-filmpje. Hij is ook voorzitter van IJmond Bereikbaar en vertelt ons graag hoe ze zoveel mensen op de fiets hebben weten te krijgen.

Tunnel en pont

‘Samen met IJmond Bereikbaar hebben we het initiatief genomen om meer mensen op de fiets te krijgen. Aanleiding was dat de Velsertunnel dicht ging waardoor het veel aantrekkelijker werd om op de fiets te stappen. Daarbij is het ook belangrijk dat de veerpont nu veel vaker vaart vanwege de sluiting van de tunnel: in de spits elke tien minuten in plaats van om de twintig minuten. Dat maakt het makkelijker om op de fiets te komen. We gaan dan ook met de gemeente bespreken of dit frequente vaarschema zo kan blijven, ook na de heropening van de Velsertunnel.

Geld niet zo belangrijk

De minst belangrijke factor in mijn ogen is de vergoeding die medewerkers kunnen aanvragen via IJmond Bereikbaar. In de zomer is dat 10 cent per gefietste woon-werkkilometer en in november wordt dat 15 cent. Ze kunnen het aantal gefietste kilometers online via een formulier opgeven of via een app. En fietsambassadeurs kunnen de basisvergoeding voor hun fietskilometers ophogen door hun autorijdende collega’s over te halen ook op de fiets te stappen.

Handig en gezond

Fietsstimulering past naadloos in ons gezondheidsprogramma om mensen in beweging te krijgen. Het mooie is dat daar mensen van alle leeftijden tussen zitten en dat ook mensen die in de ploegendienst werken, op de fiets komen. We besteden veel aandacht aan fietsen via onze interne communicatiekanalen zoals ons eigen krantje, per mail en op onze tv-schermen. Uit een enquête die we hielden, blijkt dat veel mensen nu pas ontdekken hoe makkelijk, handig en gezond het is om te fietsen. Dat zien ze als het grootste voordeel!’