Ontdek wat Breikers voor jou kan betekenen! vraag gratis advies aan

Ontdek wat Breikers voor jou kan betekenen! vraag gratis advies aan

Gemeente Amstelveen: ‘We gaan de alternatieven voor de auto verbeteren en de inwoners verleiden duurzamer te reizen’

Gemeente Amstelveen: ‘We gaan de alternatieven voor de auto verbeteren en de inwoners verleiden duurzamer te reizen’

In en rond Amstelveen staat een hoop te gebeuren. De A9 wordt over een lengte van 1,6 kilometer verdiept aangelegd en er komen een hoop nieuwe bedrijven en woningen bij. Hoe gaat gemeente Amstelveen om met deze veranderingen en op welke manier geeft de organisatie zelf het goede voorbeeld? Aan het woord zijn Clement Jager, Adviseur Ruimte/Mobiliteit en Tabitha van Hove, Hoofd Wijkbeheer.

De stad Amstelveen kent op dit moment in totaal zo’n 90.000 inwoners, komende 20 jaren groeit dat aantal naar ruim 100.000 inwoners. De stad breidt uit, samen met de Metropoolregio Amsterdam. Clement Jager – in het verleden betrokken geweest bij het programma ‘Beter Benutten’ – heeft de vorig jaar vastgestelde Mobiliteitsvisie Amstelveen getrokken. Samen met de consultant van Breikers, Jos Hollestelle, is er in het kader van de uitwerking hiervan gekeken naar het mobiliteitsbeleid van de gemeente zelf en naar het mobiliteitsadvies voor Amstelveense ondernemers.

Inwoners verleiden

“Amstelveen gaat zodanig groeien dat, als we niets doen, een aantal wegen vol dreigen te lopen”, legt Clement uit. “Fysiek verbreden van het wegennet is geen optie, we kunnen dus niet de auto blijven faciliteren, maar we hebben een goed regionaal OV-netwerk en Amstelveen is over het algemeen prima bereikbaar met de fiets of e-bike. Ook merken we dat deelmobiliteit steeds meer aanslaat. Daar gaan we dus flink op inzetten. Met andere woorden; we gaan de alternatieven voor de auto verbeteren en de inwoners verleiden anders, duurzamer, te reizen.”

Stad bereikbaar houden

Mooie plannen waar gemeente Amstelveen als organisatie met zijn 1100 vaste medewerkers en 500 flexwerkers zelf ook graag het goede voorbeeld in wil geven. Doel: samen met de inwoners en bedrijven de stad bereikbaar houden. Zeker met het omleggen van de A9 in het achterhoofd.

‘Low Car Diet’

Gemeente Amstelveen is al langer in de weer met het onderwerp mobiliteit. Zo hebben ze twee jaar terug meegedaan aan het programma Low Car Diet; een landelijke mobiliteitswedstrijd. Hierin worden bedrijven een maand lang uitgedaagd anders te reizen dan met de auto en zijn in Amstelveen e-bikes en elektrische auto’s van lokale ondernemers beschikbaar gesteld. “Eén van de aanleidingen om als organisatie mee te doen was ons te kleine openbare parkeerterrein bij het Raadhuis”, vertelt Tabitha van Hove. “Onze medewerkers zorgen onbedoeld voor een parkeerprobleem voor de buurt en dat kan natuurlijk niet. Daarnaast hebben we geconstateerd dat veel werknemers die dicht bij het Raadhuis wonen toch met de auto naar het werk komt of de eigen auto voor dienstreizen gebruikt. Ons beleid was eigenlijk uit de vorige eeuw, met veel te veel ruimte voor die auto. Ook hadden we een duurzaamheids- en een vitaliteitsambitie. Hiermee willen we de bereikbaarheidsambitie nu versterken.”

Breikerstraject

Binnen de organisatie waren er meerdere zaken die veranderd moesten worden. “Er waren te weinig poolauto’s voor de buitendienst en de kilometervergoeding voor mensen die met eigen auto toezichtwerk uitoefenen moest onder de loep worden genomen”, vertelt Tabitha.  “Ik heb het bestuur voorgesteld om daar een goede aanpak voor te maken; duurzame mobiliteit voor de eigen organisatie. We zijn met Jos Hollestelle van Breikers aan de slag gegaan. Jos voerde de Mobility Analist uit en we waren gelijk enthousiast. Het ‘Breikerstraject’ is de samenwerking dan ook gaan heten”, lacht Tabitha.

 Visie Mobiliteitsbeleid Amstelveen

Samen met Jos heeft gemeente Amstelveen ook een denkraam ontwikkeld; Visie Mobiliteitsbeleid Amstelveen. Daarin wordt gekeken naar het woon-werktraject en het werk-werk traject. Uitgangspunten voor het nieuwe beleid zijn duurzaamheid, flexibiliteit en stimulatie. Duurzaam wat betreft de bijdrage aan CO2-reductie op korte termijn én aan de ambitie om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Gemeente Amstelveen wil flexibel zijn in de vervoersmodaliteit om het gebruik van de auto te verminderen. “De visie heeft ons ontzettend geholpen om duidelijk te maken waar we staan”, vertelt Tabitha.

Fietsgebruik en hybride werken

Door de Mobility Analist werd ook duidelijk dat het OV voor veel werknemers geen reëel alternatief is, aangezien het Raadhuis met het OV niet optimaal bereikbaar is. “We moeten het meer zoeken in het verhogen van het fietsgebruik en het hybride werken. Door corona hebben we gezien dat er op dit vlak veel meer mogelijk is dan we ooit hadden gedacht. Dit heeft gehalveerde beweegpatronen tot gevolg gehad die we nu vast willen houden”, vertelt Tabitha.

200 keer de aarde rond

Gemeente Amstelveen wil zowel sturen als verleiden. Verleiden door bijvoorbeeld het fietsplan aantrekkelijker te maken en fietsen beschikbaar te stellen. Clement: “Jos kwam aan met mooie voorbeelden, zoals het sparen van punten zoals enkele bedrijven dat al doen. Zij hebben een deal met lokale ondernemers. De bij elkaar gespaarde punten kunnen ze in de lokale winkels besteden. Jos drukte ook de besparing uit in het aantal Burger King bezoekjes. Wie op de fiets stapt, verbrandt een x aantal calorieën, goed voor een x aantal hamburgers. Nog een voorbeeld, van voor de coronatijd: tel je alle gemaakte kilometers van onze medewerkers van een jaar tijd bij elkaar op, dan reizen we hier met elkaar 200 keer rond de aarde. Schokkende getallen die ook bij onze directie voor bewustwording zorgden.”

Werk-werkverkeer

Veel medewerkers van gemeente Amstelveen komen met de auto. Daar moet verandering in komen. “Binnen een straal van 15 km zouden de mensen best op de fiets kunnen komen volgens Clement, maar een deel van deze medewerkers brengt bijvoorbeeld eerst de kinderen met de auto naar school. “Wat ook meespeelt is ons werk-werkverkeer”, vertelt hij. “Onze poolauto’s kunnen we nu nog niet vooraf reserveren waardoor mensen met hun eigen vervoer komen. Daar kunnen we met digitaal reserveren verandering in aanbrengen; reserveer thuis de dienstauto en gebruik de fiets om naar het werk te komen. Ook gaat Jos helpen met het verkrijgen van inzicht op onze werk-werk bewegingen. Wat gebeurt er nu precies en waar willen we heen? Kost een nieuwe regeling ons bijvoorbeeld geld, of levert het ons juist besparing op?”

Kennis delen

Binnenkort gaat gemeente Amstelveen de gemeente Hengelo uitnodigen. Een gemeente die in een vergelijkbare situatie verkeerde als Amstelveen. Clement: “Kennis delen is fijn en we zijn blij dat Jos ons met ze in contact heeft gebracht. Hun mobiliteitsbeleid kan een inspiratie voor ons zijn.”

Samenwerkingsovereenkomst

Gemeente Amstelveen is druk in de weer met het nieuwe mobiliteitsbeleid en collega’s werken sinds corona al thuis waar mogelijk. Ook heeft de organisatie de Samenwerkingsovereenkomst ‘Flexibel reizen en slim (thuis)werken’ getekend. Afgesproken is dat ze ook in de toekomst minimaal twee dagen per week thuis blijven werken. Verder is Clement met Jos aan het kijken of er een gebiedsaanpak tot stand kan komen. “We willen graag samenwerken met andere bedrijven die naast de A9 liggen. Dit zodat we er met elkaar voor kunnen zorgen dat we bereikbaar blijven. Samen met andere ondernemers willen we kijken of we collectief slimmer kunnen reizen. Denk aan het plaatsen van een aantal deelfietsen bij het OV. Op dit moment zijn we aan het inventariseren of er bedrijven mee willen doen.”

Aanpassingsvermogen

Over een jaar of vier, vijf, ligt een deel van de A9 onder ondergronds. De stad Amstelveen komt daaroverheen te liggen, vol groen. Het wordt mooi, maar voorlopig nog even niet. Is gemeente Amstelveen in die tussentijd nog wel bereikbaar? “Ja, dat denk ik wel, met creatieve oplossingen”, antwoordt Tabitha. “Als corona ons iets heeft geleerd dan is het wel dat we ons geweldig kunnen aanpassen. Ja, ik zie de toekomst duurzaam en rooskleurig tegenmoet.”

Op de foto: Clement Jager en Tabitha van Hove

Gratis mobiliteitsadvies?

Wil jij binnen jouw organisatie aan de slag met slimme en duurzame mobiliteit en kan je daar wel wat hulp bij gebruiken?

Vraag ons om hulp! Ons advies is altijd kosteloos en op maat.

“Toen we hoorden dat Breikers werkgevers kosteloos helpt bij de transitie naar slimme en duurzame mobiliteit, waren we gelijk enthousiast.”

– Astrid Bonefaas, manager HR bij EMG NL

Heb je vragen?

Rita van der Pas

Community Manager

Mail mij gerust met vragen of om een kennismakingsgesprek in te plannen.

Rita@wijzijnbreikers.nl