Animatie filmpje van onze ‘Beter Benutten’ resultaten in de MRA!

Landelijk hebben we onder het programma Beter Benutten – een samenwerking tussen het Rijk, regionale en lokale overheden en het bedrijfsleven om infrastructuur beter te benutten en slimmer reizen te stimuleren – met elkaar ervoor gezorgd dat de reistijd op de drukste knelpunten in de spits met 13% is verbeterd! Omgerekend betekent dit er dagelijks 14.000 reizigers minder in de spits rijden door slimmer en innovatiever reizen in de Metropoolregio Amsterdam. Ook stroomt verkeer via slimme innovaties beter door.

Een resultaat om trots op te zijn! Bekijk hieronder het animatie filmpje van onze resultaten in de MRA!

Succesvolle Beter Benutten-aanpak krijgt vervolg

En natuurlijk gaan we door, zeker nu de druk op het mobiliteitssysteem blijft toenemen! De succesvolle werkwijze van Beter Benutten wordt doorgezet in de programmalijn Slimme en Duurzame Mobiliteitvan het gebiedsgerichte programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Hierin werken Rijk en regio samen om de bereikbaarheid van de MRA te borgen, ook na de realisatie van 250.000 nieuwe woningen in 2040. Zo kunnen slimme samenhangende keuzes gemaakt worden op het vlak van infrastructuur, mobiliteit en verstedelijking.

INTERESSANT? DEEL DIT ARTIKEL GERUST MET JOUW NETWERK!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Scroll naar top