Ontdek wat Breikers voor jou kan betekenen! vraag gratis advies aan

Ontdek wat Breikers voor jou kan betekenen! vraag gratis advies aan

Maatwerk in mobiliteit

Elke organisatie is anders. Daarom leveren wij altijd maatwerk in mobiliteit. Je krijgt van ons advies dat helemaal afgestemd is op jullie situatie, doelen en wensen. Onafhankelijk, deskundig én zonder dat het je iets kost

Anchor linkBreikers voor werkgevers

Advies op maat

Wij denken met je mee

Met het advies op maat van onze Breikers adviseurs haal jij jouw bedrijfsdoelstellingen op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit & logistiek.

 • Thuiswerken
 • Kostenbesparing
 • Leasebeleid
 • Parkeerbeleid
 • Wet- & regelgeving
 • Elektrisch rijden
 • Fietsstimuleringsprogramma’s
 • Verkleinen wagenpark
 • Flexibel werken
 • Betere bereikbaarheid
 • Verhuizing
 • Subsidies
 • Mobiliteitsbudgetten
 • Openbaar vervoer
 • BTW tarieven
 • CO2-uitstoot
 • Vitaliteit
 • Gedragsverandering
 • Logistiek

Hoe doen zij dat?
We kunnen je op verzoek ook koppelen aan andere bedrijven die net als jij bezig zijn of zijn geweest met het slimmer en duurzamer maken van hun mobiliteit. Waar lopen zij tegenaan en hoe lossen zij dat op? Welke handige tips hebben zij?

In zes stappen naar concreet resultaat
We werken samen met jou in zes stappen toe naar concreet resultaat. Er is daarbij op alle vlakken ruimte voor maatwerk. Hiervoor heb je gemiddeld 40 gratis Breikers adviesuren tot je beschikking!

Wil jij ook een gratis advies op maat? Mail ons voor een afspraak info@wijzijnbreikers.nl.

Stappenplan Werkgevers

Kennismaking

We bespreken je huidige mobiliteitssituatie en wensen en bekijken wat wij met onze aanpak voor jouw organisatie kunnen doen.

0-meting

We brengen je huidige mobiliteitsbeleid en het huidige mobiliteitsprofiel van je medewerkers -en desgewenst ook van je goederenstromen- in kaart.

Inspiratiesessie

Met alle betrokken partijen binnen je organisatie bespreken we succesvolle voorbeelden van andere werkgevers die hun mobiliteit slimmer en duurzamer hebben ingericht. Welke stappen passen bij jullie organisatie?

Plan van aanpak

We ontwikkelen een plan van aanpak dat toekomstbestendig is en optimaal aansluit bij de wensen en mogelijkheden van jouw organisatie. Het plan bevat heldere doelen, acties en een tijdspad. Plus de nodige aandacht voor de veranderkundige aspecten die een nieuw mobiliteitsbeleid met zich meebrengt.

Implementatie

Tijdens de implementatie bieden onze adviseurs je ondersteuning waar nodig, zoals bij het selecteren van leveranciers of bij de interne communicatie.

Evaluatie en follow-up

Na een half jaar evalueren we of het nieuwe mobiliteitsbeleid naar wens is. Daar waar nodig of gewenst, kunnen we je aanvullende ondersteuning bieden.

Breikers in de praktijk

Antwoord op al je vragen

Ja, iedere organisatie kan contact met ons opnemen voor advies. Wij leveren altijd maatwerk, altijd onafhankelijk en altijd zonder kosten. Onze whitepapers en inspiratie events zijn ook gratis toegankelijk. Als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief blijf je hiervan automatisch op de hoogte.

Ja, de ervaring leert dat onze advisering op maat altijd leidt tot bruikbaar resultaat. Denk aan een postcodescan, workshops en meetings in het teken van kennisoverdracht rond specifieke thema’s. Deze uren worden vaak over enkele weken, soms maanden, verdeeld, omdat verandering binnen een organisatie nou eenmaal tijd kost. We betrekken doorgaans meerdere mensen binnen een organisatie bij het adviestraject. Waar nodig helpen we zelfs bij de eerste stappen van de uitvoering. Het is het resultaat dat telt. Want dikke rapporten die onderin de bureaula verdwijnen, daar heeft niemand wat aan.  

Onze uren worden betaald vanuit het overheidsprogramma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Omdat we met ons advies behalve het belang van jou als werkgever tegelijkertijd ook het algemeen maatschappelijke belang dienen. We zorgen samen met de werkgevers die we helpen voor minder onnodige kilometers, minder files, minder tijdverlies, minder luchtvervuiling, minder CO2 en een betere bereikbaarheid van de bedrijven in de regio. Met aansprekende resultaten.

Breikers is van, voor en door werkgevers. We zijn opgericht door werkgeversverenigingen VNO-NCW en Oram, om de bereikbaarheid van de bedrijven, en daarmee een prettig vestigingsklimaat, in de regio te kunnen blijven garanderen. Maar ook om bedrijven te ondersteunen bij nieuwe wet & regelgeving op het vlak van mobiliteit. Jouw motieven in mobiliteit vormen altijd het uitgangspunt van ons advies. Want hoe beter we erin slagen invulling te geven aan die motieven, hoe duurzamer de oplossingen. Tegelijkertijd boeken we dus ‘maatschappelijke winst’.

Ieder traject is maatwerk. Er zijn natuurlijk grote verschillen, zowel in lokatie, aantal medewerkers en bedrijfscultuur, als wat een organisatie zelf al aan stappen heeft gezet. Als leidraad hanteren we over het algemeen 6 overzichtelijke stappen waarin we tot concreet resultaat komen;

 1. Intakegesprek: wat zijn jullie wensen?
 2. Nulmeting: hoe ziet jullie huidige mobiliteitssituatie eruit (o.a. postcode-analyse)
 3. Inspiratiesessie(s): wat is er allemaal mogelijk, wat sluit aan bij jullie doelstellingen?
 4. Verbeterplan: gebaseerd op de verzamelde kennis, jullie bedrijfscultuur en wensen
 5. Implementatie: ondersteuning bij de uitvoer en hulp bij resultaatmeting
 6. Evaluatie: en indien nodig plannen we een vervolgafspraak

Jazeker. Wij hebben veel kennis in huis op gebied van; kostenbesparing, wet & regelgeving, investeringsaftrek, elektrisch rijden, LEVV’s, subsidies, CO2-uitstoot, oplaadinfrastructuur, goederen hubs en duurzame bedrijfsvoering. Ook hier kunnen wij onze adviesuren onafhankelijk en kosteloos aan werkgevers aanbieden! Met onze handige rekentool bereken je precies wat elektrisch rijden jouw bedrijf oplevert. Ook kun je verschillende elektrische bedrijfswagens met elkaar vergelijken, zodat je zeker weet dat je de juiste keuze maakt.

Zeker! Sterker nog, onze consultants huren we in bij die bureaus. Maar in ons geval komt de rekening niet bij jou als werkgever terecht, maar bij Breikers. We zijn dus niet marktverstorend. We zijn juist marktstimulerend.

Nee. We zijn op geen enkele manier verbonden aan (commerciële) leveranciers. Omdat we door de overheid worden gefinancierd, wordt daar streng op toegezien. En als ons advies al wijst in de richting van een product of dienst, dan proberen we daarvoor altijd meerdere alternatieven aan te dragen.

Via het contactformulier op onze website. We nemen dan contact met je op en plannen een kennismaking in. Dit kan vaak al op zeer korte termijn. Samen bepalen we dan het plan van aanpak en bekijken we welke consultant het beste bij jouw wensen past.