Ontdek wat Breikers voor jou kan betekenen! vraag gratis advies aan

Ontdek wat Breikers voor jou kan betekenen! vraag gratis advies aan

Feiten & Cijfers | De voordelen van hybride werken

Feiten & Cijfers | De voordelen van hybride werken

Waarom het loont om als werkgever vaker thuiswerken te faciliteren

Vaker thuis kunnen werken is de wens van veel medewerkers

 • Thuiswerken zorgt voor minder filestress, minder CO2-uitstoot door minder vervoersbewegingen, een betere werk-privé balans en levert de medewerker tijd op (denk aan een half uur tot twee uur per dag om anders te besteden).
 • Hybride werken (zowel op kantoor kunnen werken als thuis/elders) is een gewilde arbeidsvoorwaarde en zorgt ervoor dat je aantrekkelijk bent als werkgever. Tijdens Corona hebben medewerkers de voordelen van thuiswerken ervaren en die willen ze graag behouden.
 • Als het aan de medewerker ligt, wordt werken op afstand het nieuwe normaal. Meer dan 60% van de mensen wil graag de mogelijkheid hebben om op afstand te werken. (Bron: Michael Page)
 • Ook al krijgen medewerkers de mogelijkheid om thuis te werken, dan nog zouden er veel voor het grootste deel van de week naar kantoor komen. De meerderheid (73%) kiest ervoor om 1 of 2 dagen vanuit huis te werken en slechts 5% zou ervoor kiezen om 4 dagen of meer thuis te werken. (Bron: Michael Page)
 • Ook het CNV (een grote Nederlandse werknemersorganisatie) geeft aan dat thuiswerken tal van voordelen kent en de voorkeur heeft van de meerderheid van de werkenden. Verder spreekt uit een aanwezigheidsverplichting wantrouwen en dat is in tijden van personeelstekort funest, aldus CNV. (Bron: CNV)

Thuiswerken heeft veelal een positieve invloed op motivatie en productiviteit

 • Diverse onderzoeken laten zien dat thuiswerken een positieve invloed heeft op de motivatie en productiviteit van de medewerker. Thuis kunnen werknemers veelal ongestoord werken, zonder die praatgrage collega die ze van het werk afhoudt. We delen de resultaten van drie onderzoeken met je:
  • Uit een onderzoek van CNV onder 1.000 thuiswerkers blijkt dat 68% thuis efficiënter en effectiever werkt dan op kantoor. (Bron: CNV
  • Een onderzoek van Michael Page onder 350 respondenten laat zien dat veel werknemers die van huis uit werken melden dat zij gemotiveerder, productiever en tevredener zijn geworden. Ongeveer 50% van de respondenten uit ditzelfde onderzoek zegt dat zij net zo productief waren toen zij thuis werkten, terwijl ruim 44% denkt dat hun productiviteit is gestegen. 21% van de werknemers voelde zich zelfs sterker gemotiveerd door op afstand te werken. Bijna 60% van de werknemers was net zo gemotiveerd als wanneer ze op kantoor werkten (Bron: Michael Page)
  • Tot slot een onderzoek onder maar liefst 40.000 Nederlandse thuiswerkers, uitgevoerd door TU Delft, TU Eindhoven, het Center for People and Buildings en Aestate/Ontrafel Experts. Het onderzoek laat zien dat 55% van de thuiswerkers zichzelf productiever vindt bij thuiswerken, dan op kantoor. De respondenten beoordelen hun productiviteit gemiddeld met een 7,7. Dat is een stuk hoger dan de 6,7 die kantoorwerkers hun productiviteit geven. 70% van de ondervraagden zegt dat hun thuiswerksituatie hun concentratie bevordert. (Bron: We Werken Thuis)
 • Dat thuiswerken productiviteit in de hand werkt komt onder andere doordat gemakkelijker gewerkt kan worden op de momenten die voor het individu het meest productief zijn, er is minder afleiding en je kunt je daardoor beter concentreren, het leidt tot minder en kortere vergaderingen (en online vergaderingen zijn in de regel productiever) en thuiswerkers melden zich minder vaak ziek. (Bron: We Werken Thuis)
 • Kanttekening bij bovenstaande cijfers is dat het werken op afstand implicaties heeft voor de bedrijfscultuur. De productiviteit kan juist dalen, bij werk waarbij veel samenwerking nodig is. Samenwerking kan minder makkelijk verlopen door thuiswerken en dat kan invloed hebben op de creativiteit in en het innovatieve vermogen van een organisatie. (Bron: PWC) Het is daarom verstandig om specifieke overleggen die bijvoorbeeld in het teken staan van innoveren en brainstormen altijd op kantoor te organiseren.

Geld besparen door thuiswerken

 • Thuiswerken levert ook financiële voordelen op voor de werkgever. Er wordt vooral bespaard op de huur van kantoorruimte, maar ook op verminderde uitgaven voor gas, elektriciteit en catering. Daarnaast dalen de kosten voor woon-werkverkeer. De thuiswerkvergoeding is immers veelal lager dan de reiskostenvergoeding. 
 • PWC deed uitgebreid onderzoek naar de kosten en baten van thuiswerken. (Bron: PWC) Belangrijke inzichten: 
 • Als alle werknemers die dit kunnen (er wordt in het onderzoek uitgegaan van 4,5 miljoen werknemers) een dag extra thuiswerken bespaart dat in totaal 3,9 miljard euro. Deze kostenbesparing komt voornamelijk bij werkgevers en werknemers terecht.
 • De besparing voor werkgevers loopt op tot 1,7 miljard euro. Het grootste deel van dat bedrag bestaat uit de lagere huurkosten voor kantoorruimte. 
 • Ook hoeft minder uit worden gegeven aan catering. Dat scheelt zo’n 347 miljoen euro per jaar bij 1 thuiswerkdag, of 77 euro per werknemer.
 • Ook qua energie bespaart de werkgever geld. Zij kunnen bij een dag thuiswerken tot 247 miljoen euro minder uitgeven aan gas en elektriciteit, of 55 euro per werknemer. 
 • Voor werknemers bedraagt de kostenbesparing 1,1 miljard euro. Werknemers krijgen te maken met hogere energierekeningen thuis, zo’n 75 euro per jaar per werknemer, aldus PWC. Maar dat weegt niet op tegen de fors lagere kosten voor woon-werkverkeer. 
 • Verdeel je die besparing van 1,7 miljard euro voor werkgevers over 4,5 miljoen werknemers, dan leidt dit tot een besparing van 374 euro op per werknemer per jaar. Bij drie dagen thuiswerken, kan dat oplopen tot meer dan 1000 euro per jaar. (Bron: RTL Nieuws)
 • De collectieve besparing komt uit op 1,1 miljard euro, door minder woon-werkverkeer en files en daardoor minder kosten van verkeersongevallen en lagere investeringen in infrastructuur.
 • De belastingvrije vergoeding voor thuiswerken staat momenteel op 2,15 euro per dag. CNV geeft aan dat dit niet dekkend is door onder andere hoge kosten van boodschappen en energie en pleit voor een hogere vergoeding van minimaal 3 euro per dag. (Bron: CNV)

Thuiswerken bespaart CO2-uitstoot

Als alle medewerkers in Nederland (die dit kunnen) een dag extra thuiswerken, levert dat een vermindering van de CO2-uitstoot op van 606 kiloton, voornamelijk door minder woon-werkverkeer. (Bron: PWC) Om een beeld te schetsen: 1 ton CO2-uitstoot staat gelijk aan een gemiddelde auto die 5.800 kilometer rijdt, of 7 keer naar Parijs vliegen. (Bron: Syndesmo)

Wat doen andere bedrijven? 

 • Jaarlijks houdt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een grootschalige werkgeversenquête. In 2022 deden hier 1.000 organisaties aan mee met meer dan 100 medewerkers. Daaruit blijkt dat ruim een op de drie medewerkers (36%) minimaal de helft van de tijd thuiswerkt. Minder dan in 2021 maar nog altijd meer dan voor corona. 
 • Eén op de vier organisaties zegt dat zij geen beleid hebben ten aanzien van het reguleren van de kantoorbezetting. Het vaakst (31%) zijn er afspraken over welke afdelingen of teams op specifieke dagen aanwezig mogen zijn op kantoor.
 • Slechts 16 procent van de organisaties vindt het niet belangrijk om te sturen op spreiding van kantoorbezetting. Ongeveer een derde is neutraal. De helft vindt het (heel) belangrijk.
 • 86% van de organisaties biedt flexibele werktijden.
 • Bijna alle bedrijven die een thuiswerkregeling hebben (68%) bieden ook een

thuiswerkvergoeding (60%)

(Bron: Rijksoverheid)

 • Overigens wordt er ook een tegenbeweging gezien. CNV (een grote Nederlandse werknemersorganisatie) zegt hierover: ‘Het thuiswerken is op z’n retour. Steeds meer werkgevers verplichten hun werknemers om naar kantoor te komen, blijkt uit ons nieuwste onderzoek. Wat ons betreft een verkeerde afslag. Wij roepen werkgevers op om het thuiswerken juist zoveel mogelijk te faciliteren.’ (Bron: CNV)

Besteed wel aandacht aan gezondheid medewerkers! 

 • Thuiswerkers hebben over het algemeen meer kans op lichamelijke klachten dan mensen die buitenshuis werken. Denk aan klachten als pijn boven in de rug, pijn in de onderrug en pijn in armen, nek en/of schouders. De klachten zijn deels te verklaren doordat thuiswerkers meer zitten dan wanneer zij naar kantoor gaan. Zij pakken immers niet de fiets naar kantoor, lopen niet naar de bushalte of nemen niet de trap naar kantoor op de derde verdieping. Dit blijkt uit een RIVM-onderzoek over de periode tijdens de coronapandemie. (Bron: RIVM)
 • Ook hybride werknemers (mensen die zowel thuis als op kantoor werken) bewogen minder en zaten meer dan werknemers die enkel op kantoor werkten. Maar de verschillen in gezondheidsklachten waren kleiner dan bij de thuiswerkers. (Bron: RIVM)
 • In ditzelfde onderzoek is ook gekeken naar de mentale gezondheid. Daaruit blijkt dat thuiswerken tijdens de coronapandemie verband hield met het vaker alleen en afgesloten van anderen voelen. (Bron: RIVM) Kanttekening hierbij is dat dit onderzoek specifiek gaat over thuiswerken in de coronaperiode, waarin mensen sowieso meer geïsoleerd leefden, ook op andere vlakken. 
 • Het is belangrijk dat thuiswerkers en hybride werkers er zelf voor zorgen dat ze voldoende bewegen om deze klachten tegen te gaan en de juiste balans vinden tussen op kantoor en thuiswerken. Ook werkgevers zouden extra aandacht moeten besteden aan het beweeg- en zitgedrag van de werknemers die thuiswerken. Denk aan het verplicht inlassen van een pauze na elke online vergadering om het zitten te onderbreken. Ook het faciliteren van een goed bureau en tafel (het liefst zit-sta bureau) helpt klachten te voorkomen. Zie voor meer tips https://werkeninbeweging.nl/thema/tijdens-het-thuiswerken/

Verder lezen

Gratis mobiliteitsadvies?

Wil jij binnen jouw organisatie aan de slag met slimme en duurzame mobiliteit en kan je daar wel wat hulp bij gebruiken?

Vraag ons om hulp! Ons advies is altijd kosteloos en op maat.

“Toen we hoorden dat Breikers werkgevers kosteloos helpt bij de transitie naar slimme en duurzame mobiliteit, waren we gelijk enthousiast.”

– Astrid Bonefaas, manager HR bij EMG NL

Deel je vragen met mij!

Rita van der Pas

Community Manager

Mail mij gerust met vragen of om een kennismakingsgesprek in te plannen.

Rita@wijzijnbreikers.nl