Ontdek wat Breikers voor jou kan betekenen! vraag gratis advies aan

Schrijf je in voor de College Tour Fiscaliteit. Lees meer

Schrijf je in voor de College Tour Fiscaliteit. Lees meer

Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit

Bewust kiezen voor duurzame mobiliteit en daarmee minder broeikasgassen in het verkeer. Met dat doel werkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) samen met de betrokken werkgeversorganisaties, belangenverenigingen en overheidsorganisaties aan het Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit. Deze rapportageverplichting gaat in per 1 juli 2024.

Wat verandert er?

Vanaf 1 juli 2024 moeten werkgevers (met 100 of meer werknemers) jaarlijks gegevens bijhouden over de mobiliteit van hun werknemers. Het gaat daarbij om woon-werk en zakelijke mobiliteit. Werkgevers moeten vervolgens voor 30 juni van het opvolgende jaar deze gegevens aanleveren op een digitaal formulier (de eerste keer in 2025 naar keuze over heel 2024 of alleen vanaf 1 juli). Het gaat om het totaal aantal gereisde kilometers per gebruikte vervoermiddelen en per gebruikte brandstof.

Voor wie?

De regels gaan gelden voor: 

  • Alle ondernemingen met 100 of meer werknemers
  • Publieke rechtspersonen, zoals gemeenten, provincies en ministeries.

Om te bepalen of je als werkgever onder de regels valt, moet je alle medewerkers van alle vestigingen (van een onderneming of rechtspersoon) per 1 juli 2023 bij elkaar optellen. Het gaat alleen om medewerkers met een arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling en die ten minste twintig uur betaalde arbeid per maand verrichten. Gedetacheerden en uitzendkrachten kunnen buiten beschouwing worden gelaten. Deze tellen mee bij de uitzender.

Klik hier voor meer info en hier voor de meest recente handreiking. 

Digitaal platform

Om alle jaarlijkse gegevens te registreren bouwt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een digitaal platform. Via een digitaal formulier leveren ondernemers de gevraagde gegevens aan. Ook de CO2-berekening wordt via dit digitale formulier gedaan. Het formulier is met enkele werkgevers in de praktijk getest en naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar.

Evaluatie

In 2026 evalueert het ministerie van IenW de CO2-reductie die in 2024 en 2025 is behaald. Als organisaties goed op koers liggen, blijft het bij rapporteren. Als het niet lukt, kan vanaf 2027 een wettelijke norm worden ingesteld waarmee slimmer en zuiniger reizen kan worden afgedwongen. Want linksom of rechtsom: de CO2-winst is nodig om de klimaatdoelen te halen.

Informatie sessies, digitaal en op locatie

De komende maanden worden er tal van informatie sessies georganiseerd. Dit doen we digitaal en soms ook op locatie. Ook kunnen we een informatie sessie specifiek voor jouw organisatie inplannen. Neem dan contact met ons op.

Houd onze agenda in de gaten en meld je aan voor een informatie sessie!

19 maart: Online sessie: ontwerpbesluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit

Kosteloos een afspraak inplannen

We begrijpen dat je met vragen kan komen te zitten. Daarom staat ons team kosteloos voor je klaar.

Heb je vragen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. We helpen je graag. Ook plaatsen we regelmatig updates op onze website en LinkedIn pagina als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

De inschrijvingen zijn gesloten