Ontdek wat Breikers voor jou kan betekenen! vraag gratis advies aan

Ontdek wat Breikers voor jou kan betekenen! vraag gratis advies aan

Impressie inspiratiecafé BREIKERS over slimmere en schonere stadslogistiek

Impressie inspiratiecafé BREIKERS over slimmere en schonere stadslogistiek

Slimmere en schonere stadslogistiek; hoe pak je dat aan?
Terugblik en Video BREIKERS Café 10 oktober

Op 10 oktober 2018 organiseerde BREIKERS in samenwerking met het netwerk Slim en Schoon 2025 een inspiratiecafé over slimmere en schonere stadslogistiek. Ook werkgevers, als ontvangers van bijvoorbeeld facilitaire producten en (post)pakketten, hebben een rol in het realiseren van zero emissie in 2025. Bovendien kan het slimmer organiseren bijdragen aan een betere bereikbaarheid in de MRA.

In de stamtafelgesprekken met vertegenwoordigers van Green Business Club Amsterdam Zuidas, studenten en onderzoekers van Hogeschool van Amsterdam, ING en Suez ging het over het slimmer organiseren van logistieke bewegingen op de Zuidas, het bevoorraden via een ‘logistieke hub’ en gezamenlijke afvalinzameling in Zuidoost.

Uit de ervaringen van de partijen die al actief zijn, blijkt dat slimmer en schoner een weg van lange adem is. Veelal is er samenwerking tussen bedrijven nodig om te kunnen profiteren van de opbrengsten van slimmer en schoner organiseren. Dat vergt in de eerste plaats investeren op basis van een (duurzaamheids)visie (met veelal een nog onzekere uitkomst) en vooral ook geduld en vertrouwen omdat het realiseren van de ambities tijd kost. Ook de benodigde technologie, bijvoorbeeld elektrische voertuigen, is nog niet altijd in voldoende mate beschikbaar.

Daarnaast hebben bedrijven veelal te maken met een cultuuromslag. Werken met een logistieke hub vraagt bijvoorbeeld een andere houding van inkopers: naast prijs en product ook aandacht hebben voor de logistieke structuur. Ook ligt er een uitdaging als het gaat om wensen van de ontvangers: is het echt nodig om het pakket voor 10 uur de andere ochtend te ontvangen?

Tot slot blijkt het in de praktijk nodig te zijn dat er trekkers zijn, die de lijnen uitzetten, regie voeren en veelal een ‘smerende’ rol hebben. Soms zijn dat relatief onafhankelijke partijen als TNO en Hogeschool van Amsterdam.

Al met al blijkt het vooral een kwestie van doen te zijn, want ook al lopen de betrokkenen in de praktijk hier en daar tegen grenzen aan, ze realiseren door hun enthousiasme, de wil om samen een resultaat te bereiken en onderling vertrouwen heel kansrijke innovaties.

 

Meer informatie over de gedeelde praktijkervaringen:

Zero emissie op de Zuidas

Op de Zuidas wordt de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek, ondersteund door CEO’s van o.a. Accenture, Arcadis, Deloitte, Engie, Loyens & Loeff etc. De bedrijven in het gebied die zijn aangesloten bij de Green Business Club gaan aan de slag met vooral de facilitaire inkoop, goed voor 11% van alle bewegingen stadsbreed. Daarnaast is er aandacht voor pakketbezorging en afval in het Zuidasgebied. Vanuit de gedachte van de trias logistica (eerst besparen, dan verminderen en vergroenen) wordt onderzocht of de bezorging van postpakketten meer gebundeld kan worden. Als daarbij de drukke periodes zoals de spits gemeden kunnen worden, levert het ook nog winst op voor de bereikbaarheid van het gebied. Om dergelijke veranderingen te kunnen realiseren, is een goed samenspel van verlader, leverancier en ontvanger nodig.

 

Logistieke hub

De Universiteit van Amsterdam (UvA) en Hogeschool van Amsterdam (HvA) zijn gestart met het bevoorraden via een logistieke hub. Om de bestellingen op de verschillende locaties te krijgen, reed elke leverancier apart de drukke binnenstad van Amsterdam in voor de eigen levering. Er is nu een logistieke hub ingericht bij Deudekom. Leveranciers van HvA en UvA leveren hier voor hen bestemde goederen af. Deudekom bundelt deze bestellingen en levert ze af met een elektrisch vervoermiddel. Canon en Maas International zijn gestart met het bevoorraden via de hub. Canon voor printpapier en drukwerk en Maas International voor koffie en thee.

HvA en UvA zijn de eerste onderwijsinstellingen in Nederland die op deze manier en deze schaal bevoorraden. Het heeft onder andere als voordelen dat er minder vervoersbewegingen rond de panden zijn, wat ten goede komt aan de leefbaarheid/veiligheid van de omgeving en door een beperkt aantal ontvangst momenten kan personeel effectiever ingezet worden. De ambitie is om samen met de vaste leveranciers en steeds meer andere Amsterdamse instellingen de stap gaan zetten naar slim en duurzaam bevoorraden via de hub.

Concept van de hub nader toegelicht:http://www.slimenduurzaam.nl/wat-is-de-hub/hub.html

 

Gezamenlijk afval inzamelen in Zuidoost
Een collectief van bedrijven in Zuidoost, met o.a. ING, Johan Cruijff Arena, ABN AMRO, Nuon, zag grote kansen voor het verwerken van organisch afval in het gebied, zodat het mogelijk is om de materialenstroom die lokaal worden opgehaald om te zetten. Met behulp van de Topsector Logistiek (o.a. subsidie) werken de bedrijven hun ambities uit. Het is de bedoeling om een vergister in Zuidoost te plaatsen, waarmee organisch afval omgezet kan worden in gas.

In opmaat naar het lokaal verwerken van afval is bekeken hoe de logistiek van afvalinzameling op korte termijn geoptimaliseerd kon worden. Efficiënter en duurzamer. Sinds september 2018 halen Suez en Renewi gezamenlijk afval op en brengen dat naar de dichtstbijzijnde verwerkingshub. Dat betekent dat deze concurrerende bedrijven in een proef van vijf maanden samenwerken en voor elkaar afval ophalen. Suez zet een elektrisch voertuig in voor de inzameling van organisch afval, oliën en vetten, glas, kunststof, koffiedik en koffiebekers. Renewi verzorgt de inzameling van papier en karton. De beoogde resultaten: schonere lucht (door gebruik elektrische voertuigen) en minder inzamelwagens op de weg (door combineren van ritten). De proef is recentelijk gestart, en de eerste resultaten zijn hoopvol: de afvalinzameling verloopt soepel en doordat de elektrische bakwagen langer kan rijden dan vooraf verwacht, is het mogelijk om steeds meer duurzaam in te zamelen.

Gratis mobiliteitsadvies?

Wil jij ook kosteloos advies ontvangen over mobiliteit binnen jullie organisatie?

Klik hieronder en ontvang aanvullende informatie.

Stay up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Deel je vragen met mij!

Contact-Rita-stripes@2x

Rita van der pas

Community Manager

Mail mij gerust met vragen of om een kennismakingsgesprek in te plannen.