Ontdek wat Breikers voor jou kan betekenen! vraag gratis advies aan

Ontdek wat Breikers voor jou kan betekenen! vraag gratis advies aan

Interview met Thea de Vries van Vervoerregio Amsterdam

Interview met Thea de Vries van Vervoerregio Amsterdam

‘Als je iets belangrijk vindt en uitdraagt is het natuurlijk logisch om ook voorop te lopen’

De Vervoerregio Amsterdam is, samen met wegbeheerders en vervoerders, verantwoordelijk voor het regionale en stedelijke openbaar vervoer in vijftien gemeenten. Ze zorgen er met elkaar voor dat 1 miljoen instappers per dag (voor corona) met tram, bus of metro op hun bestemming aankomen. De Vervoerregio heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en geeft als werkgever uiteraard het goede voorbeeld. Ze zijn dan ook ondertekenaars van de samenwerkingsovereenkomst ‘Flexibel werken en slim reizen’ van het eerste uur. Wat zijn de plannen voor de toekomst en wat wordt er binnen het bedrijf zelf aan verduurzaming gedaan? We vragen het secretaris-directeur Thea de Vries.

Op 1 april 2020 nam Thea de Vries het stokje over van Anne Joustra. Thea begon haar werk bij de Vervoerregio dus precies aan het begin van de coronacrisis. Een tijd waarin van de een op andere dag geen sprake meer was van een hyperspits, ook niet in het OV. COVID-19 heeft zoals iedereen weet ook een enorme impact gehad op het mobiliteit systeem. Naast veel negatieve gevolgen voor het OV, zoals een enorme terugval in reizigers en inkomsten, hebben we met elkaar ook kunnen ervaren dat het niet nodig is om allemaal op dezelfde tijd als sardientjes in de metro, bus of tram te stappen op weg naar werk of onderwijs. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat, nu het met de coronacijfers de goede kant opgaat, we de spits beter blijven spreiden? “Er ontstond vorig jaar een ‘window of opportunity’”, zo vertelt Thea de Vries. “Wat de Vervoerregio al de hele tijd probeerde voor elkaar te krijgen, het afvlakken van de hyperspits, was opeens binnen handbereik. De hyperspits is niet alleen oncomfortabel, maar ook ontzettend duur. Spitsspreiden kan 20 procent aan kosten schelen.”

Convenant

Om de reizigers aan te sporen op andere tijden te reizen, benaderde de Vervoerregio vorig jaar, samen met haar partners waaronder gemeente Amsterdam, de onderwijsinstellingen en bedrijven. “In de eerste instantie bleven scholen en universiteiten gewoon open. We hebben afspraken met ze gemaakt om de lestijden te spreiden. Het convenant bleek succesvol. Er zijn mooie samenwerkingen en maatwerkafspraken tot stand gekomen. Het lukte gewoon!”

Spannend jaar

In het nieuwe studiejaar gaan kennisinstellingen, MBO, HBO en universiteiten, weer volledig open. “De instellingen zijn druk bezig het onderwijs weer goed in de benen te krijgen”, vertelt Thea. “Dat heeft natuurlijk prioriteit, maar ik hoop dat ze ook dit jaar met ons de afspraak van het spreiden van de lestijden willen maken. Want tijdens de spitstijden moeten er meer bussen, metro’s en trams worden ingezet. Plus personeel uiteraard.”

‘Spitsmijden ambassadeur’

Het OV staat financieel onder druk. Ten opzichte van de tijd voor de coronacrisis is de bezetting nu zo’n 50 procent. Thea: “Op dit moment krijgen vervoerders (GVB, EBS en Connexxion) nog steun van de Rijksoverheid en de Vervoerregio”, vertelt Thea. “Het afvlakken van de spits is een goede maatregel. Vanaf dit voorjaar hebben we zelfs een ‘spitsmijden ambassadeur’ aangetrokken. Deze collega benadert werkgevers en kijkt met welke bedrijven we afspraken kunnen maken met betrekking tot spitsmijden en thuiswerken. Breikers speelt daar ook een belangrijke rol in. Hun expertise op dit vlak komt goed van pas.”

Goed voorbeeld doet goed volgen

De Vervoerregio stimuleert mensen om buiten de spits te reizen – mijden en spreiden – en om, indien mogelijk, ook een deel van de werktijd vanuit huis te werken. Logisch dus dat de Vervoerregio de samenwerkingsovereenkomst ‘Flexibel werken en slim reizen’ heeft getekend. Thea: “Als je iets belangrijk vindt en uitdraagt is het natuurlijk logisch om ook voorop te lopen. Ik startte mijn functie hier aan het begin van de coronacrisis, april 2020, en heb nog geen week met mijn collega’s samen op kantoor gezeten. Die kant van de Vervoerregio wil ik natuurlijk nog steeds leren kennen. Ook mijn werkplek was vooral thuis en zal dat voor een deel ook wel blijven. Voor een goede thuiswerkplek, -vergoeding en apparatuur werd gelijk gezorgd. Wie daarbij advies nodig had, kon rekenen op deskundige hulp. Ook nu nog is thuiswerken bij ons de norm, maar dat gaat veranderen en wordt meer flexibel. We hebben een nieuw beleid opgesteld en gaan naar een vorm van hybride werken. Elkaar regelmatig ontmoeten, minimaal een dag per week, is natuurlijk nodig voor werkplezier en een goede samenwerking. Dat bleek ook uit de enquête die we onder onze bijna 200 werknemers hebben gehouden.”

Schoon vervoer

Op www.Iamsterdam.nl is te lezen dat onze hoofdstad bovenaan Schroders’ European Sustainable Cities Index staat. Dit dankzij haar uitgebreide klimaatplannen en milieubeleidslijnen, waaronder schoner vervoer. Amsterdam wordt op de voet gevolgd door Parijs en Londen. De gemeente wil de CO2-uitstoot in Amsterdam met 55% verminderen in 2030 en 95% in 2050. Binnen 10 jaar is het vervoer over de weg en het water emissievrij. Hierin is voor de Vervoerregio Amsterdam natuurlijk een grote rol weggelegd. Thea: “Dat is het zeker en onze ambitie is dan ook om al het OV emissievrij te krijgen” vertelt de secretaris-directeur. “We lopen daarin voorop en werken de komende jaren toe naar een volledig CO2-vrij wagenpark. Dat is niet alleen fijn voor het milieu, maar is ook comfortabeler voor de reiziger en fijner voor de omgeving. We maken ons overigens niet alleen hard voor schoon vervoer, we investeren ook in alle vijftien gemeenten van de vervoerregio in goede fietsparkeerlocaties en snelle en goede fietspaden. Samen met onze collega’s van de Gemeente Amsterdam en directie Verkeer en Openbare Ruimte kijken we bijvoorbeeld hoe we de doorstroming in de stad kunnen verbeteren. Dat geldt voor zowel het OV, maar ook de fiets en de auto.”

Wonen en forenzen

Metropool Regio Amsterdam (MRA) groeit en groeit. Huizen worden gebouwd, bedrijven gevestigd. De MRA breidt ontzettend snel uit, maar zonder een goede infrastructuur gaat dat niet lukken. Thea: “Wonen en bereikbaarheid gaan hand in hand en dat wordt nog wel eens uit het oog verloren. Een huis bouwen duurt niet zo lang, maar een metrolijn doortrekken – zoals de Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp – dat kost al snel zo’n jaar of tien. Het investeren in infrastructuur is er dus eentje van een lange adem. Het zijn lange termijnplannen en daar zijn we druk mee bezig. En dat houdt niet op bij een goede metroverbinding, ook het laatste stukje van de reis moeten we mogelijk maken. We hebben een goed beeld van wat er moet gebeuren, maar hebben wel de financiële middelen nodig om iets te kúnnen doen. Dan heb je het over miljarden. Ik ben dan ook heel nieuwsgierig wat het nieuwe kabinet voor ons in petto heeft.”

Verhuizen

De Vervoerregio is gestart met een project voor toekomstige huisvesting. De nieuwe manier van werken en een aflopend huurcontract geeft ruimte om hier goed naar te kijken en meteen stappen te zetten die aansluiten bij de ambitie naar een meer hybride werkvorm. “We zoeken een locatie die zal aansluiten bij onze nieuwe manier van werken”, legt Thea uit. “We hebben aan de Jodenbreestraat bijvoorbeeld weinig ‘concentratieplekken’, een ruimte waar je je even terug kunt trekken. Dat is een van de eisen waar het nieuwe kantoor aan moet voldoen. Het moet ook een plek worden waar je co-creaties aan kunt gaan, met elkaar koffie kunt drinken, complexe gesprekken kunt voeren. Een mooie ruimte – uiteraard met een goede OV-bereikbaarheid – waar je kunt vergaderen en vervoerders en partners kunt ontmoeten. Ik ben heel erg blij met de hulp die Breikers met al zijn kennis en ervaring ons hierbij biedt. Breikers zorgt er bijvoorbeeld voor dat we een goed inzicht krijgen wat betreft de bereikbaarheid voor eigen personeel van verschillende locaties. Fijn dat we binnen de MRA een club als Breikers hebben die bedrijven, en dus ook de Vervoerregio, heel gericht helpt bij deze vraagstukken. Het draagt bij aan de bereikbaarheid van de regio; nu en in de toekomst.”

OV Reizigers

Het hybride werken van de Vervoerregio Amsterdam moet bijdragen aan:

  • Stimuleren van interactie binnen en tussen teams om tot betere en meer integrale vervoersoplossingen te komen.
  • Een kantoor en werkomgeving maken die fungeert als centrale spil voor de Vervoerregio Amsterdam en haar samenwerkingspartners.
  • Werkomgeving meer geschikt maken voor opgavegericht werken.
  • Koploper zijn in het faciliteren van optimaal plaatsonafhankelijk werken, op kantoor, thuis en overige plekken, om zo – als voorbeeldrol in mobiliteit – een bijdrage te leveren aan duurzame samenleving. Hiermee wordt ingezet op gerichter woon- werkverkeer en vermindering van de CO2 uitstoof.
  • Stimulans om voorbeeldfunctie te vervullen voor ‘spitsmijden’.

Gratis mobiliteitsadvies?

Wil jij ook kosteloos advies ontvangen over mobiliteit binnen jullie organisatie?

Klik hieronder en ontvang aanvullende informatie.

Stay up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Deel je vragen met mij!

Contact-Rita-stripes@2x

Rita van der pas

Community Manager

Mail mij gerust met vragen of om een kennismakingsgesprek in te plannen.