Ontdek wat Breikers voor jou kan betekenen! vraag gratis advies aan

Ontdek wat Breikers voor jou kan betekenen! vraag gratis advies aan

Meer thuiswerken loont, voor zowel werknemers, werkgevers als het klimaat

Meer thuiswerken loont, voor zowel werknemers, werkgevers als het klimaat

Als een klein deel van de Nederlanders het thuiswerken na de coronacrisis voortzet, scheelt dat al snel enkele miljarden kilometers per jaar aan woon-werkverkeer. Wanneer 12 procent van de werkende bevolking anderhalve dag meer vanuit huis blijft werken dan voorheen, wordt ook een stuk minder CO2 en stikstof uitgestoten. Onderzoeksbureau CE Delft schat de klimaatwinst op 353.600 ton aan vermeden uitstoot van koolstofdioxide (CO2). Dat staat gelijk aan 150.000 retourvluchten tussen Amsterdam en New York, meldt Natuur & Milieu, dat opdracht gaf tot het onderzoek.

Nederland stootte vorig jaar 182,5 miljoen ton aan broeikasgassen uit, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee zou de vermindering in het doorgerekende scenario neerkomen op bijna 0,2 procent van het totaal. Naast CO2 scheelt al het thuiswerken aardig wat stikstofuitstoot. Auto’s die op benzine of diesel rijden, stoten stikstofoxiden (NOx) uit. Die uitstoot door het wegverkeer kan met 4,8 procent verminderen (632 ton) als het scenario werkelijkheid wordt.

De onderzoekers zien meer voordelen. Volgens de berekeningen scheelt anderhalve dag meer thuiswerken opgeteld 78 miljoen uur aan reistijd en 1,7 miljard euro aan kosten. Op de arbeidsproductiviteit zou vanuit huis werken ook een positief effect hebben.

“De cijfers laten zien dat meer thuiswerken loont, voor zowel werknemers, werkgevers als het klimaat”, stelt directeur programma’s Rob van Tilburg van Natuur & Milieu vast. De milieuorganisatie hoopt dan ook dat de overheid en werkgevers mensen zullen stimuleren tot vaker thuiswerken. “Als we op de overige dagen duurzamer gaan reizen, maken we echt grote groene sprongen voorwaarts”, voegt hij eraan toe. De 12 procent van de beroepsbevolking is overigens niet uit de lucht gegrepen. In een enquête van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid in april gaf 12 procent van de ondervraagde werknemers aan te verwachten ook na de crisis meer thuis te blijven werken dan voor de virusuitbraak.

Vergelijkbare cijfers komen terug in het onderzoek ‘The costs and benefits of working from home’ van PWC.
De belangrijkste conclusie; de kostenbesparing is groot…
– Als alle werkers een dag extra thuis blijven (of gaan werken) bespaart dat de samenleving 3,9 miljard euro. Deze kostenbesparing komt voornamelijk bij werkgevers en werknemers terecht.
– De besparing voor werkgevers loopt op tot 1.681 miljard euro. Het grootste deel van dat bedrag bestaat uit de lagere huurkosten voor kantoorruimte. Andere besparingen zitten in verminderde uitgaven voor gas, elektriciteit en catering.
– Voor werknemers bedraagt de kostenbesparing 1.120 miljard euro. Werknemers krijgen te maken met hogere energierekeningen thuis, maar dat weegt niet op tegen de fors lagere kosten voor woon-werkverkeer.
– Als alle werknemers een dag extra vanuit huis werken, levert dat een vermindering van de C02-uitstoot op van 606 kiloton, voornamelijk gerealiseerd door minder woon-werkverkeer.
– De collectieve besparing komt uit op 1.102 miljard euro. Ook deze besparing hangt sterk samen met minder woon-werkverkeer, waardoor de samenleving minder te maken heeft met de kosten van verkeersongevallen en lagere investeringen in infrastructuur.
Het volledige onderzoek van PWC is hier te lezen: https://www.pwc.nl/nl/actueel-en-publicaties/themas/economie/de-baten-van-thuiswerken-zijn-aanzienlijk.html

Gratis mobiliteitsadvies?

Wil jij ook kosteloos advies ontvangen over mobiliteit binnen jullie organisatie?

Klik hieronder en ontvang aanvullende informatie.

Stay up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Deel je vragen met mij!

Contact-Rita-stripes@2x

Rita van der pas

Community Manager

Mail mij gerust met vragen of om een kennismakingsgesprek in te plannen.