Jaarlijkse congres Mobility FFWD op 7 december online


Samenwerken aan de maatschappelijke opgave van verstedelijking en mobiliteit
Mobility FFWD is hét jaarlijkse congres waar de hele sector bijeenkomt om ideeën, kennis en ervaringen uit te wisselen. NIB organiseert dit jaar samen met rijk en regio het congres online, waarbij wordt belicht hoe we de opgaven op het gebied van mobiliteit en verstedelijking in samenhang kunnen ontwikkelen. De nadruk ligt op het creëren van draagvlak voor nieuwe manieren van samenwerken.

Voor de gehele mobiliteitssector
Door universiteiten, overheid en het bedrijfsleven (the triple helix) een plaats te bieden in het programma willen ze de hele sector samenbrengen om economische en sociale ontwikkeling te stimuleren en de maatschappelijke opgave samen aan te gaan. Verbreden van het draagvlak is het doel; zoveel mogelijk organisaties informeren en laten meedenken over het succes van de opgaven mobiliteit en verstedelijking in samenhang ontwikkelen.
Het Mobility Fast Forward event is speciaal ontwikkeld voor alle relevante opdrachtgevers en opdrachtnemers in de mobiliteitssector:
CEO’s, bestuurders, directeuren, hoofden, projectmanager, projectleiders, (fleet)managers, burgemeesters, wethouders, (beleids)medewerkers en adviseurs met aandachtsgebieden mobiliteit, verkeer en vervoer, milieu, transport, logistiek, veiligheid, infrastructuur, prestatiecontracten, aanbesteden, bouw en ruimtelijke ontwikkeling.

Het programma is praktijkgericht waardoor je nieuwe inzichten direct kunt inzetten.

Wanneer: 7 december 2020 | 13.30 – 16.00 uur | Online

Check het programma voor alle sprekers en de online sessies tijdens de maand van de mobiliteit.

INTERESSANT? DEEL DIT ARTIKEL GERUST MET JOUW NETWERK!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Scroll naar top