Ontdek wat Breikers voor jou kan betekenen! vraag gratis advies aan

Ontdek wat Breikers voor jou kan betekenen! vraag gratis advies aan

Resultaten Nationaal Zakelijke Mobiliteitsonderzoek 2023

Resultaten Nationaal Zakelijke Mobiliteitsonderzoek 2023

Ook deze keer heeft het Nationaal Zakelijke Mobiliteitsonderzoek (NZMO) weer interessante bevindingen opgeleverd.

Het NZMO biedt een schat aan informatie over de manier waarop bedrijven en reizigers in Nederland hun zakelijke mobiliteit inrichten. En met grote voorspellende waarde, blijkt ook dit jaar. De filedruk ligt 15 procent hoger dan in 2019. Dat klopt precies met de verwachting zoals vorig jaar werd uitgesproken door de respondenten. Zij verwachtten toen dat er in 2023 vier procent meer zakelijke kilometers zouden worden gereden, en dat blijkt precies gerealiseerd. Aangezien filedruk exponentieel toeneemt bij een stijgend verkeersaanbod ziet het er voor 2024 slecht uit: de ondervraagden verwachten wederom een lichte stijging van het aantal zakelijk gereden autokilometers.

Voor wie geen zin heeft in de file én niet kan thuiswerken, is het OV nog steeds hét alternatief. Bedrijven staan ook in toenemende mate positief tegenover het verplichten van reizen per OV aan hun werknemers. Maar dat OV piept en kraakt al in zijn voegen. De grote vervoerders hebben in toenemende mate te maken met personeelstekorten en druk op de dienstregelingen. In het NZMO komt naar voren dat veel werknemers bezig zijn met het ontlopen van de spits, maar slechts een beperkte groep gaat dat goed af.

Uit het NZMO blijkt verder dat de (lease)auto een prominente rol behoudt in de mobiliteit van bedrijven. Sterker nog: de personeelskrapte ‘dwingt’ bedrijven om vaker een leaseauto (of fiets) op te nemen in de arbeidsvoorwaarden. De op handen zijnde CO2-registratieplicht (waar 40% van de bedrijven met 100+ medewerkers nog niet mee bezig is) zal de totale CO2-uitstoot van zakelijke mobiliteit doen dalen, is de verwachting. Duurzaamheid en CO2-reductie zijn de leidende principes voor zakelijk mobiliteitsbeleid geworden, vooral bij grote bedrijven. Werkgevers gaan in 2024 meer nadruk leggen op het faciliteren van leasefietsen, medewerkers krijgen meer keuzevrijheid bij de inrichting van hun mobiliteit, deelauto’s gaan meer gestimuleerd worden en ook wordt de verplichting een EV te rijden steeds breder. Maar tegelijkertijd is de echte groei van EV’s in zakelijke vloten gestagneerd.

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in juli/augustus 2023 onder 3.431 zakelijke reizigers en 494 bedrijven. Daarmee is het NZMO het grootste jaarlijks uitgevoerde onderzoek naar zakelijke mobiliteit in Nederland.

Je leest alle resultaten en de volledige samenvatting HIER.

Gratis mobiliteitsadvies?

Wil jij ook kosteloos advies ontvangen over mobiliteit binnen jullie organisatie?

Klik hieronder en ontvang aanvullende informatie.

Stay up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Deel je vragen met mij!

Contact-Rita-stripes@2x

Rita van der pas

Community Manager

Mail mij gerust met vragen of om een kennismakingsgesprek in te plannen.