Ontdek wat Breikers voor jou kan betekenen! vraag gratis advies aan

Ontdek wat Breikers voor jou kan betekenen! vraag gratis advies aan

Fundament voor thuiswerken is nu gelegd, zo blijkt uit onderzoek onder 140 grote werkgevers

Fundament voor thuiswerken is nu gelegd, zo blijkt uit onderzoek onder 140 grote werkgevers

Fundament voor thuiswerken is volgens werkgevers nu gelegd

Twee thema´s die door de coronacrisis enorme stappen hebben gemaakt zijn flexibel werken en duurzame mobiliteit. Maar welke kansen liggen er precies? Acht grote werkgeversnetwerken zochten het op landelijk niveau uit. Conclusie: zo eenvoudig als het lijkt is het helaas niet. Werkgevers zien zeker toekomst, maar ook uitdagingen in thuiswerken. Twee derde van de bevraagde werkgevers denkt dat thuiswerken ook na 1 september vanzelfsprekender zal zijn en dat hier vanuit werknemers ook actiever naar gevraagd zal worden. Kortom, het fundament is gelegd.

Succesfactoren zijn volgens de werkgevers het vertrouwen in de werknemers, heldere communicatie en de techniek en digitale middelen. Ook het belang van persoonlijke aandacht, maatwerk en flexibel leiderschap werd benoemd. ‘”De mix van thuiswerken en weer naar kantoor gaan is voor veel werkgevers nog een enorme puzzel,’’ geven de werkgeversnetwerken aan. “Zij zullen naast mobiliteitsbeleid ook daarmee samenhangend thuiswerkbeleid moeten ontwikkelen om thuiswerken ook op de lange termijn mogelijk te maken. Slim reizen en slim werken moeten daarbij hand in hand gaan,” is het advies van de verschillende werkgeversnetwerken die het onderzoek uitvoerden en analyseerden. De regionale mobiliteitsnetwerken hebben gezamenlijk bijna een nationale dekking en staan klaar om werkgevers bij te staan met gericht advies en tools.

Uitdagingen voor werkgevers
Werkgevers vragen zich af hoe ze hun thuiswerkende medewerkers op de lange termijn betrokken kunnen houden, blijkt uit het onderzoek. En daarbij hoe de sociale contacten en de binding met het bedrijf kan worden geborgd en wat thuiswerken doet met de fysieke en mentale gesteldheid van het personeel. Werkgevers tasten vooralsnog in het duister naar antwoorden op vragen zoals: Waarin dient de werkgever omtrent thuiswerken te faciliteren? Hoe is het gesteld met de ergonomie van de thuiswerkplek en hoe kan dit gecontroleerd worden? Dienen we als werkgevers tegemoet te komen in koffie en / of energiekosten? En, hoe ver moeten we hierin gaan? Werkgevers puzzelen ook met het in stand houden van het duurzame gedrag, hoe wordt minder reizen en meer thuiswerken een nieuwe gewoonte?

Aan de slag met thuiswerk- en woon-werk beleid
Naast het belang en de aandacht voor (nieuw) thuiswerkbeleid geeft een deel van de werkgevers aan ook bezig te zijn met het herinrichten van het woon-werk beleid. Naast een toenemende parkeerdruk – meerdere werkgevers geven aan het parkeren tijdelijk gratis te faciliteren – wordt er ook een toename van (elektrische) fietsgebruik verwacht. Anderen hopen op productiviteitswinst door het reduceren van woon-werk en werk-werk kilometers. Enkele werkgevers geven aan na te denken over de locatiekeuze, huisvesting en aanwezige faciliteiten. Bij zeker niet alle werkgevers staat het woon-werkbeleid al op het netvlies als één van de huidige prioriteiten. Deze werkgevers geven dan ook aan dat inspiratie en
vernieuwende ideeën welkom zijn.

Advies
Dat thuiswerken meer vraagt dan het hebben van een laptop is inmiddels wel duidelijk. Meer dan de helft van de werkgevers geeft aan behoefte te hebben aan hulp en ondersteuning – nu en in de toekomst – van werkgeversnetwerken en de overheid omtrent thuiswerk- en mobiliteitsbeleid. Werkgevers zoeken tips en advies over veilige en gezonde mobiliteitsoplossingen zoals elektrische fietsen, speed pedelecs, het stimuleren van carpoolen, fiscale tips en het verantwoord gebruik maken van openbaar vervoer. Een nieuwe passende mix hiervan moet goed geborgd worden in regelingen.

Onderzoek

DOWNLOAD DE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK HIER
De initiatiefnemers voerden dit onderzoek, aan de hand van kwalitatieve interviews onder totaal 140 werkgevers, uit. Met als doel om zicht te krijgen op de effecten van thuiswerken én om werkgevers in de toekomst beter te kunnen faciliteren om het thuiswerken te stimuleren. Het onderzoek is een samenwerking van Stichting Breikers, Bereikbaar Haaglanden en Rijnland, Brabant Mobiliteitsnetwerk, Goed op Weg, Werkgeversaanpak regio Zwolle, Twente Mobiel, De Verkeersonderneming en Zuid-Limburg Bereikbaar. Uit de interviews wordt duidelijk dat heel veel werkgevers op dit moment worstelen met de vraag hoe ze hun werkprocessen binnen de wisselende corona randvoorwaarden opnieuw
kunnen inrichten. Hoe plan je bijvoorbeeld de aanwezigheid van werknemers nu de capaciteit op kantoor gehalveerd is. Ook is er behoefte en bereidheid om ervaringen op dit gebied te delen.

Gezamenlijke campagne
Verschillende mobiliteitsprogramma’s en werkgeversnetwerken starten in augustus samen een brede campagne. Ook is er dan een toolkit waarmee werkgevers hun werknemers kunnen informeren en motiveren om in de nabije toekomst zo veel mogelijk thuis te blijven werken en binnen richtlijnen te reizen. Zo zorgen we samen voor een veilig Nederland.

 

Over het onderzoek
Het onderzoek is een gezamenlijke inspanning van Nederlandse werkgeversorganisaties die zich allen binnen een ander deel van het land actief inzetten voor de bereikbaarheid van hun regio.
De deelnemende organisaties, bestaande uit Bereikbaar Haaglanden en Rijnland, Brabant Mobiliteitsnetwerk, Stichting Breikers, Goed op Weg, Werkgeversaanpak regio Zwolle, Twente Mobiel, De Verkeersonderneming en Zuid-Limburg Bereikbaar, willen aan de hand van dit onderzoek een beeld schetsen van de situatie die deze uitdagende tijden voor hun aangesloten partners teweeg heeft gebracht en inzicht verkrijgen in de hulpvragen die bij hen spelen, om zodoende te kunnen helpen waar kan.

Dataset
Ongeveer één derde van de bevraagde werkgevers heeft meer dan 1.000 werknemers in dienst. Meer dan een kwart beschikt over een personeelsbestand van 250 tot 1.000 medewerkers, en iets minder dan een kwart valt onder de categorie 50 tot 250 werknemers. Slechte enkele werkgevers die wij gesproken hebben heeft minder dan 50 werknemers in dienst.

De deelnemende werkgevers vertegenwoordigen een breed scala aan branches. Ongeveer de helft van de dataset is actief in de sectoren overheid, onderwijs, gezondheidszorg en zakelijke of financiële dienstverlening. De productie- en industriesectoren zijn daarentegen in verhouding ietwat ondervertegenwoordigd, doch goed voor ongeveer een vijfde van de gesproken werkgevers. De resultaten voorzien dan ook niet in een volledig representatieve weergave van alle Nederlandse werkgevers, maar hebben een redelijke spreiding over alle sectoren. Van alle bevraagde werkgevers bestaat het werknemersbestand voor de helft uit (vast) kantoorpersoneel. De andere helft is voor een kwart opgebouwd uit personeel met zowel kantoor- als operationele taken, en voor een kwart uit volledig operationeel- en productiepersoneel.

 

Over Breikers

Breikers is een stichting die de doorstroming van het verkeer in de Metropoolregio Amsterdam wil bevorderen. Dagelijks gaan bijna 2 miljoen mensen naar hun werk in deze regio en de komende jaren worden dit er alleen maar meer. Het verkeer loopt vast en dat heeft grote gevolgen voor bereikbaarheid, gezondheid, milieu en de economie. Breikers gelooft dat mensen met de juiste handvatten gemotiveerd kunnen worden om hun gedrag te veranderen. De stichting geeft gratis praktisch advies aan bedrijven die hun werknemers op een andere manier naar hun werk willen laten reizen. Het mooie is dat iedereen wint: meer beweging, meer tijd, minder stress, minder schade voor het milieu, minder kosten.

 

Gratis mobiliteitsadvies?

Wil jij ook kosteloos advies ontvangen over mobiliteit binnen jullie organisatie?

Klik hieronder en ontvang aanvullende informatie.

Stay up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Deel je vragen met mij!

Contact-Rita-stripes@2x

Rita van der pas

Community Manager

Mail mij gerust met vragen of om een kennismakingsgesprek in te plannen.