Ontdek wat Breikers voor jou kan betekenen! vraag gratis advies aan

Schrijf je in voor de College Tour Fiscaliteit. Lees meer

Schrijf je in voor de College Tour Fiscaliteit. Lees meer

Special van Publiek Denken: Smart Mobility!

Special van Publiek Denken: Smart Mobility!

In een special van Publiek Denken aandacht voor Smart Mobility!

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werkt samen met andere overheden en het bedrijfsleven aan oplossingen voor slimme, veilige en duurzame mobiliteit. Een gedeeld beeld van de opgave maakt samenhangende keuzes mogelijk en draagt zo bij aan betere bereikbaarheid, verkeersveiligheid en de doelstellingen in het Klimaatakkoord.

In het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid werken rijksoverheid, MRA en bedrijfsleven samen om de Metropoolregio Amsterdam bereikbaar en leefbaar te houden

In het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) werkt de rijksoverheid samen met decentrale overheden aan ruimtelijke projecten en programma’s voor iedere regio in Nederland. Afspraken in het kader van deze samenwerking worden jaarlijks vastgelegd in het Bestuurlijk Overleg MIRT,’ vertelt Ron Hofman, binnen IenW verantwoordelijk voor het programma Slimme en Duurzame Mobiliteit. ‘Komend najaar willen we per regio resultaatgerichte afspraken maken op specifieke thema’s, zoals fiets, elektrisch vervoer, werkgeversaanpak, (stedelijke) logistiek en smart mobility. Focus ligt op maatregelen die binnen de bestaande fysieke netwerken gerealiseerd kunnen worden en zo veel mogelijk leiden tot structurele effecten (bijvoorbeeld afspraken met werkgevers). Dit moet bijdragen aan een betere bereikbaarheid, verkeersveiligheid en de doelstellingen in het Klimaatakkoord. Het betreft maatregelen die gericht zijn op uitvoering op korte termijn, 1 tot 4 jaar, maar die moeten wel passen binnen de opgaven en het perspectief van de (middel)lange termijn.’

Duurzamer

Die opgaven zijn omvangrijk. In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) bijvoorbeeld worden de komende twintig jaar een kwart miljoen nieuwe woningen gebouwd en zal het aantal arbeidsplaatsen met 75.000 toenemen. In het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid werken rijk, MRA en bedrijfsleven samen om de Amsterdamse regio bereikbaar en leefbaar te houden. Nick Verveen (Rijkswaterstaat) is projectmanager Slimme en Duurzame Mobiliteit, één van de programmalijnen binnen Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. ‘Op korte termijn draait het om plannen die we relatief snel kunnen uitvoeren,’ zegt hij, ‘zoals een fietsverbinding met Schiphol. We willen mensen ook stimuleren om meer te gaan fietsen, het openbaar vervoer te gebruiken of buiten de spitsuren te reizen. Verder kijken we naar de mogelijkheden om meer logistiek vervoer over het water te laten lopen. Voor de lange termijn verkennen we scenario’s die meer tijd en grotere investeringen vragen, zoals het doortrekken van de Noord/Zuidlijn of het robuuster maken van het wegennet.’

Ook het Klimaatakkoord speelt een rol. Verveen: ‘Wij kijken wat dat betreft naar zowel het personen- als het goederenvervoer. Hoe kunnen we dat groener maken? We zoeken bijvoorbeeld naar strategische plekken om hubs te realiseren. Dat kan een combinatie zijn met een knooppunt voor het openbaar vervoer, een voorziening voor elektrische deelauto’s en -fietsen, of een post waar mensen pakketjes kunnen halen en brengen.’

Bedrijfsleven

Zoals gezegd draagt ook het bedrijfsleven een steentje bij. In het zogenoemde Breikersnetwerk hebben zich ruim 230 werkgevers uit de regio verenigd. Zij worden in hun transitie naar slimmere en duurzame mobiliteit door Breikers ondersteund met advies op maat. Samen halen ze dagelijks zo’n 9000 weggebruikers uit de spits. Rein Aarts, directeur van Breikers: ‘Ook het openbaar vervoer zit in de spits nu aan zijn maximale capaciteit. De oplossing ligt elders: bij deelauto’s en Mobility as a Service (MaaS). Maar óók flexibele werktijden horen daarbij.’

Lees de volledige special HIER.

Tekst Bas Nieuwenhuijsen

Beeld Hollandse Hoogte

Gratis mobiliteitsadvies?

Wil jij ook kosteloos advies ontvangen over mobiliteit binnen jullie organisatie?

Klik hieronder en ontvang aanvullende informatie.

Stay up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Deel je vragen met mij!

Contact-Rita-stripes@2x

Rita van der pas

Community Manager

Mail mij gerust met vragen of om een kennismakingsgesprek in te plannen.