Ontdek wat Breikers voor jou kan betekenen! vraag gratis advies aan

Schrijf je in voor de College Tour Fiscaliteit. Lees meer

Schrijf je in voor de College Tour Fiscaliteit. Lees meer

Het zoetzure parkeerbeleid van ziekenhuizen

Het zoetzure parkeerbeleid van ziekenhuizen

Ziekenhuizen hebben te maken met grote aantallen medewerkers met onregelmatige diensten en natuurlijk een grote stroom aan patiënten en bezoekers. De parkeercapaciteit is vaak ontoereikend om dit op te vangen, zeker op de dagelijkse piekmomenten. Uiteraard gaan bezoekers in dat geval voor. Maar hoe maak je een effectief parkeerbeleid voor medewerkers dat ook, voor zover mogelijk, rekening houdt met hun wensen? OLVG en Tergooi deelden hun eigen parkeerbeleid met de andere aanwezigen (VUmc, AMC, BovenIJ en RKZ).

“Geef medewerkers die vrijwillig afzien van de parkeervoorzieningen bij het ziekenhuis een hogere woon-werkvergoeding”

OLVG: Niet parkeren? Hogere kilometervergoeding
OLVG bedacht een interessante optie voor medewerkers die nog wel intern moet worden goedgekeurd: ‘We hebben net een voorstel gedaan aan de Raad van Bestuur: geef medewerkers die vrijwillig afzien van de parkeervoorzieningen bij het ziekenhuis een hogere woon-werkvergoeding van 18 ct/km (in plaats van de in de cao afgesproken 8 ct). Dit is een interessante optie voor mensen voor wie het ov een goed alternatief is. Als compromis bieden we er dan een strippenkaart bij voor 5 keer gratis parkeren. Deze regeling geldt overigens alleen voor dagdiensten, we willen niet dat mensen zich ’s avonds onveilig voelen.’ Er zitten meer haken en ogen aan deze regeling getuige de vragen van andere ziekenhuizen: ‘Moedig je dan niet aan dat mensen toch met de auto komen, elders parkeren en tegelijk die hogere vergoeding pakken?’ OLVG: ‘Lastig want als werkgever ben ik blij met de vrijgekomen parkeerruimte, maar als we een goede buur willen zijn, is dit natuurlijk niet handig.’

Andere tips van het OLVG:

  • Voer abonnementen voor medewerkers in tegen laag tarief, dit zorgde bij ons voor 500 minder parkerende medewerkers Hanteer de straatparkeertarieven van de gemeente rond de vestiging, dit is geloofwaardig richting patiënten en bezoekers
  • Denk in kansen en ga de discussie in de organisatie aan
  • En de belangrijkste: ontwikkel een samenhangende mobiliteitsvisie

 

Tergooi: stimuleren van alternatief vervoer
Tergooi gaat van twee locaties naar een locatie met beperkte parkeercapaciteit. Er komt een parkeergarage voor medewerkers, waarbij het de verwachting is dat medewerkers betaald moeten gaan parkeren om zo bij te dragen aan de kosten van de bouw en exploitatie. Dit staat op gespannen voet met de al lage kilometervergoeding van 8 ct/km en het feit dat parkeren nu gratis is. Op dit moment is er geen specifiek mobiliteitsbeleid binnen Tergooi.

Om tot een acceptabel beleid te komen, moet eerst gezorgd worden voor een minimale parkeerbelasting. Daarna kunnen er keuzes gemaakt worden over betaald parkeren met bijvoorbeeld gedifferentieerde parkeertarieven.

Uitgangspunten van het conceptbeleid:

  • Aantrekkelijk maken van alternatief vervoer (bijvoorbeeld: fietsbeloning, hogere reiskostenvergoeding als je de auto laat staan, OV-vergoeding)
  • Wanneer wordt overgegaan tot betaald parkeren zal het parkeertarief afhankelijk zijn van je woon-werkafstand: hoe minder alternatieven je hebt voor autovervoer, hoe minder je betaalt voor parkeren en hoe dichterbij je woont, hoe hoger het tarief.

 

Rode Kruis Ziekenhuis: samenwerken met andere afdelingen
‘Wij willen heel graag betaald parkeren invoeren vanuit duurzaamheidsoogpunt en vanwege parkeerproblemen. Het is voor mij wel een eye-opener dat we ook met ‘zoete’ maatregelen kunnen proberen om het parkeren te verminderen, en daarvoor vanuit facilitair de samenwerking te zoeken met andere afdelingen zoals P&O en milieumedewerkers. Dat ga ik zeker doen naar aanleiding van deze sessie.’ Voorbeelden van ‘zoete’ maatregelen passeren de revue, zoals het BovenIJ dat een enthousiast ontvangen pilot doet met e-bikes van Urbee. Het VUmc heeft NS Business Cards beschikbaar heeft dienstreizen. Het OLVG heeft ‘geeffietsen’ voor mensen die binnen een straal van 7 kilometer wonen. Zij krijgen een fiets in ruil voor het inleveren van hun reiskostenvergoeding. Het AMC heeft een pilot lopen met deelauto’s van Greenwheels voor zakelijke reizen, bij VUMC kunnen medewerkers hier de deelauto’s van ConnectCar voor gebruiken. Verder is een nieuw parkeerbeleid vooral ook een kwestie van een lange adem (het duurt soms zelfs jaren) en doorzettingsvermogen, vanwege de complexiteit en gevoeligheden rond het onderwerp.

Conclusie: beïnvloed zowel vraag- als aanbodkant
Gespreksleider Tobias van den Briel van BREIKERS sluit af met de conclusie dat het voor een efficiënt parkeerbeleid noodzakelijk is om tegelijkertijd de vraag- en aanbodkant te beïnvloeden. Aan de vraagkant met maatregelen die fietsen, ov en carpoolen stimuleren. En aan de aanbodkant door bijvoorbeeld meer parkeerplaatsen te realiseren of te huren en efficiënter gebruik te maken van de parkeerruimte die er is (bijvoorbeeld door het invoeren van gedifferentieerde parkeertarieven en parkeerrestricties). Met enquêtes en scans is een inschatting te maken van de parkeervraag en het potentieel onder medewerkers om anders te reizen.

Gratis mobiliteitsadvies?

Wil jij binnen jouw organisatie aan de slag met slimme en duurzame mobiliteit en kan je daar wel wat hulp bij gebruiken?

Vraag ons om hulp! Ons advies is altijd kosteloos en op maat.

“Toen we hoorden dat Breikers werkgevers kosteloos helpt bij de transitie naar slimme en duurzame mobiliteit, waren we gelijk enthousiast.”

– Astrid Bonefaas, manager HR bij EMG NL

Heb je vragen?

Rita van der Pas

Community Manager

Mail mij gerust met vragen of om een kennismakingsgesprek in te plannen.

Rita@wijzijnbreikers.nl