Ontdek wat Breikers voor jou kan betekenen! vraag gratis advies aan

Ontdek wat Breikers voor jou kan betekenen! vraag gratis advies aan

PwC heeft de ambitie om in 2030 100% circulair te zijn. Dit zijn de inzichten en resultaten tot nu toe

PwC heeft de ambitie om in 2030 100% circulair te zijn. Dit zijn de inzichten en resultaten tot nu toe

PwC heeft zich drie jaar geleden de ambitie gesteld om in 2030 100% circulair te zijn. Er is altijd al wel veel aandacht naar het mobiliteitsbeleid van de organisatie gegaan, maar met het oog op deze ambitie heeft het accountants- en advieskantoor er nog eens extra kritisch naar gekeken. Er bleek nog ruimte voor verbetering. In een periode van drie jaar zijn er inmiddels verschillende maatregelen doorgevoerd, met opvallende inzichten en resultaten!

“Er zijn twee redenen waarom we het mobiliteitsbeleid onlangs nog eens extra onder de loep hebben genomen; we willen een positieve bijdrage leveren in de strijd tegen klimaatverandering en onze medewerkers verwachten bij ons moderne secundaire arbeidsvoorwaarden die beter aansluiten bij hun wensen. We hebben onszelf dan ook de vragen gesteld; doen we genoeg, zijn we flexibel genoeg en bieden we genoeg?” Aldus Wineke Haagsma, Director Corporate Responsibility bij PwC.

Het is volgens Wineke een continu proces waarbij het belangrijk is heldere doelen en ambities te stellen. Zo ondersteunt PwC de 17 duurzame doelen van de Verenigde Naties – de sustainable development goals. “We hebben de ambitie om in 2030 100% circulair te zijn. Concreet betekent dit voor ons geen emissies, geen afval en optimaal (her)gebruik van producten en materialen.”

“Ambities haal je natuurlijk nooit alleen.”
Wineke Haagsma, Director Corporate Responsibility bij PwC

Interne CO2-schaduwprijs
Vervolgens moest PwC natuurlijk ook maatregelen treffen om die ambitie te verwezenlijken. De afgelopen jaren is er dan ook hard gewerkt aan het stapsgewijs doorvoeren van nieuw beleid. “Onze totale CO2-footprint wordt voornamelijk veroorzaakt door mobiliteit. Een van de maatregelen die we hebben geïntroduceerd is een interne CO2-schaduwprijs van 100 euro per ton CO2. Deze afdracht wordt vervolgens geherinvesteerd om te reduceren, compenseren en innoveren. Hierdoor gingen we onder andere veel kritischer nadenken over of bepaalde reisbewegingen überhaupt wel nodig waren. Zo maken we bijvoorbeeld gebruik van online meeting tool Webex en Google Hangouts. Dat scheelt echt veel onnodige ritten” zegt Wineke.

“Ambities haal je natuurlijk nooit alleen.” Het juiste netwerk en expertise inschakelen scheelt veel werk, zegt Wineke.  Zo heeft Breikers PwC geholpen door een mobiliteitsscan te doen. “Deze scan gaf ons inzage in hoe onze medewerkers precies reizen. Zo kwamen we erachter dat het openbaar vervoer in ‘the last mile’ niet optimaal geregeld was. We hadden hier wel een buslijn rijden, de Riekers Circle Line, om mensen deze ‘last mile’ te vervoeren. Echter deze lijn – die vanuit enkele organisaties van het bedrijventerrein particulier wordt betaald – sloot niet goed aan op het OV. Ook stonden de tijden niet in de overzichten van 9292. Breikers heeft dit inzichtelijk gemaakt en ons vervolgens bij de juiste mensen aan tafel gezet, zoals bij het GVB en de Gemeente Amsterdam. Dankzij goed overleg met deze partijen is het uiteindelijk gelukt om de Riekers Cirle Line op het openbaar vervoer te laten aansluiten en te rijden van en naar ons bedrijventerrein. Deze is nu ook zichtbaar in de reisplanners.”

Trein in plaats van vliegtuig
Een andere maatregel die PwC heeft genomen is dat ze medewerkers de mogelijkheid bieden eerste klas te reizen in de trein. Ook reizen we op de trajecten Frankfurt-Amsterdam en Parijs-Amsterdam tegenwoordig vrijwel altijd met de trein en niet meer met het vliegtuig. Het is ongelofelijk, maar het treingebruik is bij PwC door het pakket aan maatregelen toegenomen tot ruim 416% ten opzichte van 2015, dit is exclusief de groei in FTE.

Een andere opvallende maatregel is dat medewerkers het leasecontract van hun fossiele auto kosteloos kunnen omzetten naar een volledig elektrische auto. Inmiddels is daardoor 30% van het wagenpark elektrisch, terwijl dat drie jaar geleden nog 2,6% was.

Wineke is erg blij met de maatregelen die er nu liggen en de versnelling die ze hebben ingezet. “We zijn er zeker nog niet, maar we liggen op koers.

Mijn tips voor anderen? Bepaal vooraf je ambities, maak het meetbaar en doe het niet alleen, samen kom je het snelste tot de beste oplossingen.”

Gratis mobiliteitsadvies?

Wil jij binnen jouw organisatie aan de slag met slimme en duurzame mobiliteit en kan je daar wel wat hulp bij gebruiken?

Vraag ons om hulp! Ons advies is altijd kosteloos en op maat.

“Toen we hoorden dat Breikers werkgevers kosteloos helpt bij de transitie naar slimme en duurzame mobiliteit, waren we gelijk enthousiast.”

– Astrid Bonefaas, manager HR bij EMG NL

Heb je vragen?

Rita van der Pas

Community Manager

Mail mij gerust met vragen of om een kennismakingsgesprek in te plannen.

Rita@wijzijnbreikers.nl